Vissen met stroomstoten (pulskor) verboden in EU.

Het gebruik van de elektrische pulskor, beter bekend als het vissen met stroomstoten, wordt verboden in de Europese Unie. Dat is goed nieuws voor de visbestanden en de kustvisserij van Belgische, Franse en Engelse vissers. Slecht nieuws daarentegen voor de Nederlanders die het experiment de pan deden uit swingen. Climaxi hoopt dat de visbestanden voor de Belgische kust nu wat kunnen recupereren, al zullen daarvoor dringend bijkomende maatregelen nodig zijn. Het besluit heeft immers pas impact vanaf 2019.

Het amendement dat pulsvissen verbiedt werd in december nog verworpen in de commissie bij staking van stemmen. Vandaag haalde het 402 voorstanders (van een verbod) tegen 232 tegenstanders en 40 onthoudingen.

Bij pulsvissen wordt de vis via elektrische stroomstoten in plaats via kettingen opgeschrikt en in de netten gejaagd. De voordelen zijn minder bijvangst, minder energieverbruik en minder bodemberoering. Nadeel is dat een aantal vissoorten (kabeljauw o.m.) door die stroomstoten beschadigd worden en dat de techniek enorm efficiënt is: tot 30 % méér dan de gewone boomkor. Die dodelijke efficiëntie zorgt ervoor dat de Belgische Noordzee omzeggens leeg gevist werd door de verhoogde druk van Nederlandse schepen. Ook de anders ontoegankelijke kraamkamers gingen er aan. Voor Climaxi mag natuurbescherming zijn uiteindelijk doel niet verliezen: het visbestand en de toekomst van de vissers blijven belangrijke dan propere technologie.

Nederland vroeg in het kader van het wetenschappelijk onderzoek steeds maar meer uitzonderingen aan tegenover de bestaande wetgeving en had daardoor stilaan een enorme impact. Door de effectiviteit en het kostenplaatje van het nieuwe vistuig werd de Nederlandse visserij sterk bevoordeeld. Nederland moet nu in principe zijn uitzonderingen tegen 2019 stopzetten. Een tachtigtal schepen moet opnieuw ontmanteld worden. Climaxi wil dat de Nederlandse en Europese overheid daar compensaties tegenover de vissersfamilies voor in het leven roepen. Filip De BodtMensen hebben daar soms 300.000 tot 400.000 € in geïnvesteerd. Wij willen niet dat er een sociaal bloedbad georganiseerd wordt onder de Nederlandse vissers.”

Climaxi denkt dat er voldoende tijd is om dit allemaal te organiseren. Filip De Bodt: “Wij hebben ook begrip voor mensen die vinden dat er in beperkte mate wetenschappelijk moet kunnen geëxperimenteerd worden naar de beste manier van vissen en zijn er niet tegen dat wetenschappelijke instellingen op dit vlak hun werk zouden kunnen verder zetten.”

Climaxi steunt ook de inspanningen van het ILVO (Instituut voor Landbouw en Visserij-onderzoek) om precies te gaan meten wat er in de zuidelijke Noordzee schort. Wij willen dat de overheid méér centen uittrekt voor het Vlaams onderzoek naar de visbestanden, zodat we tijdens de eerste helft van dit jaar weten waar de problemen zitten. De eerste signalen rond het verminderde visbestand in de zuidelijke Noordzee kreeg Climaxi een half jaar geleden, bij de opnames van de Climaxi-Documentaire Fish&Run 3.

Filip De Bodt

Fish&Run 3 is beschikbaar voor voorstellingen, discussies en avonden rond visserij. Info via contactpagina