TISA handelsverdrag: ongebreidelde privatisering.

In Genève zijn er momenteel gesprekken aan de gang ivm TISA (Trade In Services Agreement). Het is de zevende gespreksronde voor het handelsverdrag. Wikileaks publiceerde teksten over de onderhandelingen. De Groenen toonden zich al eerder bezorgd over die onderhandelingen, die grote implicaties kunnen hebben voor zowel de dienstensector als voor de openbare diensten.

 

Het Trade in Services Agreement is een gepland internationaal handelsverdrag met 23 betrokken partijen, onder meer de Europese Unie en de Verenigde Staten. Het verdrag beoogt een wereldwijde liberalisering van de dienstensector, waaronder de banken- en transportsector.
 

Woordvoerder voor De Groenen, Ska Keller: “De gelekte TISA onderhandelingen verhogen onze bezorgdheid over de verstrekkende gevolgen ervan. Het is zorgwekkend dat deze gesprekken een verdere liberalisering van de financiële dienstensector doen vermoeden: dat zou een bewijs zijn dat er nog geen lessen zijn getrokken uit de financiële crisis. Het is tevens een kaakslag aan de huidige internationale inspanningen die gemaakt worden om controle te krijgen over die financiële sector, bv. in de G20.

 

“We zijn bezorgd om de richting van deze onderhandelingen, vooral wat betreft de verregaande liberalisering van de diensten. Cruciale publieke diensten zoals onderwijs, gezondheid, watervoorziening, energie en veiligheidsdiensten worden geviseerd. Elke ondermijning van deze diensten door liberalisering kan dramatische gevolgen hebben, zowel voor gemeenschappen als voor individuen wereldwijd. Publieke diensten moeten onmiddellijk uitgesloten worden uit deze onderhandelingen en wij zullen de EU daartoe blijven aanzetten.

“Deze onderhandelingsgesprekken moeten onmiddellijk aan het licht gebracht worden. We leggen er dat nadruk op dat alle documenten publiek dienen gemaakt te worden. Alleen zo kunnen burgers en democratisch verkozen parlementen op een degelijke manier beoordelen wat overheden achter gesloten deuren onderhandelen. De EU moet moet niet opnieuw dezelfde fout maken als met de EU-VS transatlantische onderhandelingen (TTIP) en voorgaande handelsbesprekingen. Het is enkel door de enorme publieke druk dat de Europese Commissie eindelijk wat informatie beschikbaar heeft gesteld. Deze praktijk kan niet worden herhaald met TISA."

(bron:
https://www.greens-efa.eu/en/article/press/tisa-services-trade-agreement/?fbclid=IwAR1BrxyhmtSfID7d_o_LmNTuE4nZxwdsYnhCtQLr6Pvp7aLJlTfcTlCP_E4)

TISA