Pulsvissen gehalveerd

Op zich betekent dit dat de politieke discussie rond elektrisch vissen verder gaat. Men besliste immers ook dat de extra-jaren mogen gebruikt worden om aan te tonen dat de techniek niet schadelijk is voor het bodemleven en het visbestand. Als men dit kan aantonen kan de beslissing logischerwijze nog herzien worden.

De visserijwereld, wetenschappers en de milieubeweging zijn diep verdeeld over de pulsvisserij. Een groep mensen vindt dat deze techniek positief is: er wordt minder brandstof verbruikt, de bodem wordt minder beschadigd doordat de vis met elektrische schokjes opgeschrikt wordt en de opbrengsten stijgen. Bewegingen van vissers met kleinere boten, sportvissers, Belgen, Fransen en vzw Climaxi stellen dat er schadelijke effecten op andere vissoorten en het bodemleven zijn en dat de risico’s niet voldoende onderzocht zijn: “Doordat de efficiëntie van deze techniek groot is (men vangt tot 25 % meer dan met een gewoon net) wordt de zuidelijke Noordzee leeg geschept getuigden vissers in onze Climaxi-documentaire Fish&Run 3.” In filmpjes tonen ze aan dat de pladijs bijna ‘verdwaasd’ naar de oppervlakte komt drijven als er een pulskor passeert. 

De Europese ontheffingen voor de Nederlanders waren er om via wetenschappelijk onderzoek vast te stellen wat er precies aan de hand is. Nederland rustte onder dit mom méér dan de helft van zijn vloot uit met elektriciteit en zit daardoor nu in de problemen. Climaxi begrijpt de boosheid van Nederlandse vissers en vindt dat de Nederlandse staat zijn vissers zou moeten schadevergoedingen uitbetalen. Investeren in deze technologie heeft veel reders al snel 400.000 € per boot gekost: “Men zou moeten berekenen of de investering opgebracht heeft en afgeschreven is. Als dat niet het geval is moeten de autoriteiten hun verantwoordelijkheid nemen omdat ze dit oogluikend toelieten of de techniek zelfs stimuleerden.”

Indien wetenschappers binnen de twee jaar kunnen bewijzen dat de techniek niet schadelijk is, kan het verbod vooralsnog opgeheven of uitgesteld worden. Climaxi vindt dat de wetenschap zich zou moeten samen zetten om een neutrale screen te maken.  

Het akkoord moet ook nog bekrachtigd worden door De Europese Raad en het Europees Parlement. Dat laatste stemde met een grote meerderheid tegen elektrisch vissen, maar het krijgt nu een pad in de korf geserveerd: als het tegen stemt is er geen enkele regeling rond elektrisch vissen. 

Brexit

Een bijkomend probleem is de Brexit. Groot-Brittannië heeft al laten weten dat het na de Brexit niet meer wil dat elektrische vaartuigen binnen zijn wateren actief zijn. Sowieso betekent dat dan dat de druk op de Vlaamse kust nog groter wordt dan nu. België moet met Nederland afspreken welke activiteiten er tijdens de overgangsperiode nog mogen plaats vinden voor onze kust.

Filip De Bodt