Petitie "Maak jouw gemeente kernenergievrij"

petitie kernvrije gemeente

De 11maart-beweging is actief sinds de zware kernramp in Fukushima in 
2011. Ze bestaat uit verschillende Antwerpse organisaties, waaronder de 
plaatselijke afdelingen van Climaxi en Greenpeace. Het doel van de 
beweging? Sluiting van de kernreactoren, 100% hernieuwbare en circulaire 
energie, en een sociaal rechtvaardige transitie.

Er is nu ook een petitie die je online kan tekenen:

Maak jouw gemeente kernenergievrij!
Gemeenten zijn een cruciale partner om de transitie naar hernieuwbare 
energie en duurzame jobs te ondersteunen.
Ze kunnen zelf het goede voorbeeld geven, en haar burgers en bedrijven 
overtuigen om in te zetten op hernieuwbare energie.
Gemeenten spelen een essentiële rol bij de inplanting van windmolens en 
kunnen ook politieke druk zetten op andere beleidsniveaus.
Steun onze campagne: onderteken de petitie en maak van jouw gemeente een 
kernenergievrije gemeente!

Link naar petitie: 
http://kernenergievrijegemeente.be/geen-doel-3-en-tihange-2/