Petitie: Kostendekkende minimumprijzen voor de boer

Petitie: Kostendekkende minimumprijzen voor de boer

Het is al tot in den treure herhaald dat de grondstofprijzen ook in de landbouw te laag zijn, zeker in vergelijking met de prijs die de consument voor een afgewerkt product moet betalen. En dat de verhoging van de prijs van grondstoffen slechts een minieme prijsstijging zal veroorzaken voor de consument. De graanprijs of de melkprijs doen stijgen met pakweg 5 à 10 cent zal niet leiden tot een grote en onoverkomelijke prijsstijging van het brood of de pot yoghurt. En er zal niet minder van verkocht worden. Dat hebben we gemerkt in 2016 toen de consumptiemelk tijdelijk met 14 cent steeg in de winkel. Die maatregel was toen bedoeld om de melkcrisis te verzachten, al gebeurde dit uitsluitend op kosten van de verbruiker.

Het is dan ook vreemd dat een simpel voorstel om kostendekkende minimumprijzen in te stellen zoveel weerstand oproept. Het meest gehoorde argument is dat het onmogelijk is om de kostprijs per bedrijf te berekenen. Dat is een argument naast de kwestie, want een minimumprijs moet er alleen voor zorgen dat iedere producent iets kan verdienen, niet dat iedereen er evenveel aan verdient. Dus dat bijvoorbeeld ook de boer die op kleinere schaal werkt, of die wat meer schuldverplichtingen of zo toch nog kan leven van al zijn werk en zorgen. Dat hij niet dieper in de schulden raakt, dat hij geen depressie opdoet of erger nog… Dus dat iedereen aan boord blijft.

Het principe van het instellen van minima helpt gans de landbouwsector vooruit. Een groot aantal zorgen worden een pak minder, er kan nagedacht worden over investeringen, er komt meer bedrijfszekerheid, er ontstaat zelfs een kans om iets meer te doen dan het puur rendabele. Het zorgt ervoor dat er meer aandacht kan zijn voor minder productieve taken zoals landschapsbeheer, dat het dierenwelzijn kan verhogen -bijvoorbeeld koeien met maar een paar lactaties worden niet meer automatisch afgevoerd-, er kan makkelijker voldaan worden aan ecologische eisen…. Minimumprijzen kunnen er ook voor zorgen dat de iets betere kwaliteit nog meer in prijs kan stijgen.

Om het plaatje volledig te maken, is het even noodzakelijk om aan betere of kostendekkende minimumprijzen ook een economisch en ecologisch verantwoorde produyctiebeperking te koppelen.

Het moment is gekomen om de weerstanden tegen minimumprijzen aan de kant te schuiven. De consumenten begrijpen dit, ze zien dat ze zelf weinig kunnen doen om de waterval van landbouwcrisissen te stoppen, dat de politiek moet optreden. Ja, ze kunnen wel eens naar een boerenmarkt gaan, ze kunnen eens iets rechtstreeks bij de boer kopen, maar een echte omslag voor alle boeren kunnen ze daarmee niet bereiken. Verschillende politieke partijen voelen zich daarom gesterkt om initiatieven te nemen.

De weerstanden tegen minimumprijzen zijn de weerstanden van de oude wereld, van zij die beweren dat de individuele boer de grondstoffenmarkt naar zijn hand kan zetten als hij meer een goede ondernemer is. Het goede ondernemerschap van de boer kan maar tot zijn recht komen door een doelmatig landbouw- en voedselbeleid vanwege de overheid.

Om deze denkwijze te ondersteunen en op basis van de contacten die Climaxi opbouwde tijdens het maken van de film ‘Ceci n’est pas une patate’en in zijn visserij-ervaring maakten we samen met Boerenforum, Flemish Milkboard, FIAN Belgium, ATTAC enVoedselteamseen petitie gemaakt die opkomt voor:

- een kostendekkende minimumprijs voor voedingsproducten door vraag en aanbod op mekaar af te stemmen, een marktregulering gestuurd door alle betrokkenen
- een actueel systeem op poten dat overproductie tegengaat
- het hanteren van dit systeem om binnen de sector verjonging, sociale rechtvaardigheid, milieu- en landschapszorg, gezondheid en innovatie plaats te geven.
- subsidies voor een onafhankelijke korte keten die de macht van de grote retailstructuren openbreekt en de veilingen democratiseert.

 

Tekenen is nodig en kan hier

Rik De Coninck

Wies De Troch

Filip De Bodt