Opnieuw fouten: geen N42 in 2018.

Iedereen houdt het wat stil, maar het is een feit: Minister Schauvliege heeft op 24 juli 2018 het beroep van Milieufront Omer Wattez tegen het provinciaal besluit rond de afschaffing van de voetwegen op het grondgebied van Zottegem aanvaard. Dat betekent dat de afschaffing van deze voetwegen vernietigd is en dat Zottegem de procedure moet herbeginnen.

Voor de derde keer slaagt de overheid er dus niet in om een procedure voor de afschaffing van de voetwegen correct uit te voeren. De procedure werd al onderbroken doordat de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen in het midden ervan een nieuw besluit diende te nemen voor de afschaffing van de buurtwegen op het grondgebied van Herzele. Men was zelf reeds tot de vaststelling gekomen dat de belofte om een fietsbrug te realiseren aan de Schipstraat in Sint-Lievens-Esse niet juridisch verankerd werd in het besluit.

Nu heeft men in Zottegem de verkeerde voetwegen afgeschaft. Door voetweg 33 niet in het besluit op te nemen hebben het Agentschap Wegen en Verkeer, de Deputatie en de gemeenteraad van Zottegem een kapitale fout gemaakt. Officieel bestaat die weg (ter hoogte van de witte brug op de grens Herzele/Zottegem) dus nog en loopt die door de aangekondigde omleiding van de N42.

Wetten en procedures zijn geen vodje papier. Wij vragen ons af hoe het komt dat de overheid (die over een leger juristen, ambtenaren en raadgevers beschikt) er in slaagt om voortdurend fouten te maken in haar beslissingen. De hevigste voorstanders van de weg slagen er blijkbaar niet in om de dossiers te lezen en te corrigeren tijdens cruciale beslissingen in dit dossier. Dat betekent immers dat men de eerste spadesteek van de omleiding N42 mag vergeten in 2018.

Het Herzeelse dossier werd door minister Schauvlieghe wel goedgekeurd, maar vermits beide dossiers deel uitmaken van dezelfde bouwvergunning kan de aanleg niet starten.

vzw Climaxi heeft ook bedenkingen bij de goedkeuring van het Herzeelse dossier: “In Zottegem leidt de opgave van de verkeerde voetwegen tot het vernietigen van het besluit van de provincie, in Herzele noemt dezelfde minister het een materiële vergissing, een tikfout.”

De minister voegt er daar zelfs aan toe dat vzw Climaxi geen belang heeft bij de zaak en dus niet bevoegd is om een klacht neer te leggen, terwijl Milieufront Omer Wattez in Zottegem wel aanvaard wordt. Ook LEEF!-gemeenteraadslid Filip De Bodt wordt in Herzele op onvoorzichtige wijze buiten spel gezet. Die protesteerde tegen het hernemen van het dossier zonder raadpleging van de gemeenteraad. Beiden hebben nu ook de schorsing gevraagd van het Ministerieel Besluit bij de Raad van State.

Alle partijen vragen een duurzame oplossing voor dit deel van de N42: 1) een alternatieve weg voor de fietsers en landbouwvoertuigen (zoals die ook is voorzien op andere stukken langs de N42) en 2) structurele maatregelen om de verkeerveiligheid van dit deel maar ook van de gehele N42 op het huidig tracé  te verbeteren. Op die manier kan een duurzame oplossing worden gevonden voor alle weggebruikers, wordt ons landschap gespaard en wordt er heel wat geld  bespaard.  Het Aktiekomitee N42 stelt voor om, net zoals in Antwerpen (ring) en Ronse (N60) een intendant/bemiddelaar aan te stellen die de problemen moet oplossen: “Wij komen immers op voor de natuur, het landschap en de bewoners die het oude tracé voor hun deur krijgen, maar zijn ook niet blind voor de verkeersonveiligheid langs het bestaande tracé. Daarom stelden wij een jaar geleden al voor om het nieuw tracé te vervangen door een voldoende brede fietsweg waar ook tractoren en landbouwmachines gebruik kunnen van maken.”

Ondertussen werd ook in Oosterzele een actiecomité opgericht dat zich tegen de plannen rond de omlegging van de N42 daar verzet. Het belangrijkste argument blijft dat men een weg aanlegt door waardevolle landschappen, landbouwgronden en door bewonersgroepen die tot niet dient: aan beide zijden (Geraardsbergen+toegang autostrade Wetteren) staat een stop op de weg. De doorstroming gebeurt vlotter tot op deze twee punten terwijl de wagens daar opnieuw mogen stilstaan. De ergste zwarte punten qua verkeersveiligheid situeren zich trouwens in Geraardsbergen.