Nieuwe editie van Het Visserij Blad

Het Visserijblad bestaat 85 jaar. Toen Flor Vandekerckhove vier jaar geleden met het maandblad stopte werd het overgenomen door vzw Climaxi (beweging voor klimaat en sociale rechtvaardigheid). Climaxi probeert samen met de werkende mensen een steentje bij te dragen rond de klimaatopwarming. Daarom heeft het ook een werking rond visserij en steunt het daarin de lokale producenten en vissers.

In dit nummer van HVB vind je: Scheldevissers en hun realiteit, de fraude met motorvermogens in België, Jan Seys van het VLIZ over klimaatverandering in de Noordzee, windmolens en de visserij door Job Schot, Oostende verkwanselt zijn maritiem erfgoed en antwoordt niet, een fotoreportage van Jo Clauwaert over de havens in het Zuiden van Groot-Brittanië, dagboeken van de vissers Jason Savels en Chris Meyers, culturele bijdragen van Freek Neyrinck, Jennifer Vrielinck,
Stefaan Penninck, Flor Vandekerckhove, Annick Vansevenant, Peter Holvoet-Hanssens en Antoine Légat.

PS: Wie een exemplaar wil ontvangen schrijft een vrije bijdrage over op het rekeningnummer van vzw Climaxi BE40 0016 3236 1163

HVB okt2019