KBIN: Minder tonglarven voor Belgische kust door klimaatopwarming.

Vandaag werd een studie bekend gemaakt van het KBIN (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen) en de KUL. Die zegt dat er op lange termijn door de opwarming van het zeewater meer tonglarven in de Noordzee gaan zitten, maar minder in het Belgische gedeelte. Deze studie is de eerste die de stelling van Climaxi bevestigt dat er door Nederlandse bevissing en klimaatopwarming minder vis voor de Belgische kust zit en zal zitten.

De tonglarven worden door de warmte gestimuleerd en leggen langere afstanden af, maar ze kiezen dan blijkbaar toch voor iets kouder water om zich effectief te gaan ontwikkelen.

Deze zomer werd nog verteld dat er méér vis in de Noordzee zit. Op dat moment was Climaxi de documentaire Fish&Run 3 aan het maken. We hoorden veel vissers getuigen over het omgekeerde: minder vis, althans voor de Belgische kust. Volgens veel kustvissers heeft dat te maken met de druk van grote Nederlandse schepen, die elektrisch vissen en uitgerust zijn met een pulskor. of van grote schepen in het algemeen.

Volgens de informatie die de KUL én het KBIN verzameld hebben moeten we ons nu ook zorgen maken voor de toekomst: “De resultaten tonen aan dat opwarming van het water met 2°C tegen 2040 zou leiden tot vroeger kuit schieten (gemiddeld 42 dagen), wat op zijn beurt de gemiddelde temperatuur die de larven ondervinden zou doen afnemen met 9%, in vergelijking met de huidige situatie” zegt Geneviève Lacroix, hoofdauteur van de studie. “Dit zou de gemiddelde duur van het larvale stadium doen toenemen (+22%), alsook de afstand die de larven afleggen met de zeestromingen (+70%).” De studie illustreert verder dat het aantal larven dat zich succesvol kan vestigen zou toenemen met 9% op schaal van de hele Noordzee, maar met sterke verschillen tussen de kinderkamers. Voor de Belgische kinderkamers wordt een afname van 58% voorspeld, terwijl wordt berekend dat 36% meer tonglarven zich zullen vestigen in de Nederlandse kinderkamers.”

Méér larven in de Noordzee dus, maar alweer minder (tot 58 %) in de Belgische gebieden. Climaxi vraagt de Commissie Visserij van het Vlaams Parlement om te onderhandelen met de Nederlanders rond een vrijwillige beperking van de vangsten voor onze kust en om een deftig klimaatbeleid op poten te zetten in samenwerking met de sector.

Klimaatopwarming is geen abstract begrip maar een dagelijkse realiteit voor veel mensen. Als persdossiers er op wijzen dat het Vlaams klimaatbeleid jaren achteruit loopt, dan heeft dat concrete gevolgen voor vb. onze boeren en vissers.

Climaxi organiseert ook op 12/11 een actie Waterstilstand in Oostende rond de klimaattop in Bonn en evalueert ter plekke de resultaten. De film ‘Fish & Run 3’ (een onderdeel van de dubbel DVD ‘Fish&Farm) is nog te zien op 18/11 in vzw ’t Uilekot te Herzele en op 20/11 in CC City te Nieuwpoort, telkens om 20 uur.

Filip De Bodt

waterstilstand