Het Visserijblad 2018

Climaxi brengt volgende week voor de vierde maal Het Visserijblad uit. Het Visserijblad bestaat 84 jaar en werd uitgegeven tot in 2013 als maandelijks magazine door uitgever Flor Vandekerckhove.

 

Toen Flor op pensioen ging nam vzw Climaxi (beweging voor een ecologisch en sociaal klimaat) het blad over, met de garantie om jaarlijks één nummer van de persen te doen rollen. Climaxi had toen al twee films gemaakt rond visserij: Fish&Run1 en 2.

 

Climaxi probeerde een kritische stem in de visserij te behouden en mixte medewerkers van het eerste uur met nieuwe mensen. HVB bestaat nog altijd uit cultuur, duiding, en kritisch berichten. Vissers en kunstenaars schrijven er door elkaar. Het nummer wordt verspreid op duizendvijfhonderd exemplaren in ruil voor een vrijwillige bijdrage.

 

Zo konden we deze keer ook de aangespoelde Gentenaar Freek Neyrinck bewegen tot een bijdrage vanuit z’n venster en zetten Peter Holvoet-Hansen, Flor Vandekerckhove,Jo Clauwaert, Antoine Légat hun beste beentje voor. Ger De Ruiter, Jason SavelsRobert Coelus en Chris Meyers vertegenwoordigen het vissersgelid.

 

Filip De Bodt kondigt een campagne aan waarbij Climaxi bezwaar aantekent tegen het Ruimtelijk Marien Plan voor de Noordzee en fileert samen met Wim Versteden de wansmakelijke samenstelling van de meeste kweekzalmen. Vishandelaar Romeo Rau laat weten dat hij de veiling in gebreke stelde tegenover het FAVV (Federaal Agentschap Voedsel Veiligheid) en we publiceren een katern over de vissersbetoging in Amsterdam van juni ll.

 

Boeken over visserij, tekeningen, recepten, reisverhalen en interviews vervolledigen opnieuw dit nummer.

 

HVB2018 wordt op 5 september om 11 uur voorgesteld in Café Végé, Baelskaai te Oostende. Een aantal auteurs lezen hun stuk en we lichten de komende acties van Climaxi rond visserij toe. Ten slotte bewenen we samen het sluiten van Café Végé tegen eind van deze maand.

 

Het Visserijblad

Onafhankelijk magazine van de zee

 

Medewerkers: Jo Clauwaert, Romeo Rau, Wim Versteden, Robert Coelus, Jason Savels, Ger De Ruiter, Chris Meyers, Carlos De Gendt, Peter Holvoet-Hanssen, Freek Neirynck, Annelies Rogier, Flor Vandekerckhove, Knor De Poon, Antoine Légat, Annick Vansevenant, Jennifer Vrielinck, Stefaan Pennynck, Tony Neal, Wim Schrever, Geert Lenssens, Jonas De Corte, Willy Versluys.

 

Redactie en ver. uitg.:Filip De Bodt Groenlaan 39 9550 Herzele. 0496/718472.filip@climaxi.be

namens vzw Climaxi

 

Vormgeving:Wim Schrever en Jo Clauwaert

Drukkerij: Polyprint Herzele

 

Een vrijwillige bijdrage is méér dan welkom op rekeningnummer BE40 0016 3236 1163 met vermelding HVB 2018

 

 

 

 

 

 

 

Het Visserijblad 2018