Cash for Car regeling afgeschaft.

In de ‘cash for car’-regeling krijgen de gebruikers een deel van hun loon uitbetaald aan een fiscaal gunstig tarief. Het Grondwettelijk Hof heeft vooral problemen met een gebrek aan motivering. Waarom krijgen zij dat voordeel en hun collega’s zonder bedrijfswagen niet? Het idee dat er daardoor minder auto’s op de baan zouden zijn klopt evenmin: wie zijn bedrijfswagen omruilt voor cash, kan met dat geld even goed een andere auto kopen om daarmee in de file te gaan staan.

Voor vzw Climaxi wordt hiermee een stukje sociale zekerheid vernietigd. Als klimaatbeweging zijn wij zeker voor stimulansen om bedrijfswagens aan kant te zetten, maar we zijn er, samen met de werknemersbeweging, tegen dat lonen aangedikt worden met allerhande premies en toelagen die de mensen niet vooruit helpen in hun al mager pensioen dat ze op latere leeftijd krijgen. Deze regeling was voor ons het symbolisch begin van het creëren van twee soorten loon: een deel belast en een deel onbelast, dat meestal weg gelegd is voor diegenen die het al wat breder hebben. Milieumaatregelen moeten sociaal rechtvaardig zijn of niet zijn.

Klimaatmaatregelen moeten ook leiden tot resultaat: als je niet stelt dat de auto moet vervangen worden door treinabonnementen, degelijke elektrische fietsen en andere vervoersmogelijkheden, dan draag je niet bij tot het oplossen van de files en de luchtvervuiling.

Nu deze wet van de baan is kan het ‘mobiliteitsbudget’ geactiveerd worden waarin wel voorzien is dat de centen moeten besteed worden aan andere vervoersmiddelen en er een eventueel restbedrag uitbetaald wordt. vzw Climaxi stelt voor dat dit systeem verplicht veralgemeend wordt. Nu kiezen de bedrijven zelf of ze bedrijfswagens uitdelen of een mobiliteitsbudget toekennen. De fiscale gunsttarieven voor bedrijfswagens ervaren wij als een vorm van belastingsontduiking die beter verdwijnt en naar de verdere uitbouw van het openbaar vervoer gaat. De combinatie van het afschaffen van de gunsttarieven voor bedrijfswagens en alternatieven, kan de wagen van de weg halen, tenminste indien het openbaar vervoer degelijk uitgebouwd wordt.

In de haven van Antwerpen is bijvoorbeeld nauwelijks openbaar vervoer aanwezig. Dat gaan we niet oplossen met bedrijfswagens maar met goede verbindingen, die aangepast zijn aan de werkuren van de bedrijven.

Filip De Bodt

Foto Jo Clauwaert