Cash for car aangevochten door vakbonden en Climaxi

cash for car

ACV, ABVV, IEB (Inter Environment Bruxelles), Climaxi en Climate
Express
starten een procedure bij het Grondwettelijk Hof tegen de ‘cash
for car
’ wet. Deze regeling laat toe dat werknemers een salariswagen
kunnen inwisselen tegen meer loon. Alleen zullen op dit loon amper sociale
zekerheidsbijdragen of belastingen worden afgehouden. Bovendien zal deze
wetgeving ook geen soelaas brengen voor problemen inzake duurzamere
mobiliteit, luchtkwaliteit of klimaatopwarming. Het is dus niet meer dan een
(para)fiscale constructie waarvan duurzame mobiliteit en de sociale
zekerheid het slachtoffer van zijn.

ABVV en ACV vrezen trouwens dat het met het mobiliteitsbudget, het
alternatief dat door de sociale partners werd ontwikkeld, ook de verkeerde
richting uitgaat. In het wetsontwerp van de regering voor het
mobiliteitsbudget zijn er geen stimulansen voorzien voor een vergroening
van het bedrijfswagenpark. De definitie van een milieuvriendelijke wagen
blijft vaag en met heel wat achterpoorten (eindreeksen wagens, hybride
wagens,...). Het zou veel beter zij om de Ecoscore te gebruiken als
criterium. De Ecoscore is namelijk de Europees aanvaarde norm om de
milieuvriendelijkheid en gezondheidsimpact van een wagen te beoordelen.
En er is ook geen sprake meer van een maximumbedrag voor het totale
mobiliteitsbudget, noch van een minimumbedrag voor duurzame
mobiliteitsmiddelen en geen maximumgrens voor het bedrag dat alsnog kan
gecasht worden. Dit ontwerp van de regering is complex en maakt in
combinatie met cash for cars heel wat misbruiken mogelijk. Het verhoogt het
risico op omzetting van loon naar een mobiliteitsbudget of een
mobiliteitsvergoeding.

ACV en ABVV stellen vast dat het mobiliteitsbeleid van deze regering
uitgedraaid is op een grote teleurstelling. Te meer omdat er geen werk is
gemaakt van een beter uitgebouwd en aantrekkelijker openbaar vervoer, van
een duurzaam uitdoofscenario voor salariswagens waarbij de werknemers
niet hoeven in te binden op hun inkomen, van een hogere en
veralgemeende fietsvergoeding,...

Voor Climaxi moet er vooral werk gemaakt worden van een beter én
goedkoper openbaar vervoer. Climaxi steunt deze actie omdat het
toekomstig klimaatbeleid ook een sterke sociale inslag moet hebben.
Afbraak van de sociale zekerheid is voor ons dan ook geen optie.