Australië, na het vuur de zondvloed.

Wij leven in een staat van angst, schock en pijn. Veel van onze personeelsleden, vrijwilligers en mensen uit de gemeenschappen met wie we werken zijn hun huizen of leefomgeving kwijt. En dat komt door de klimaatwijziging. Dit vuurseizoen is precies wat wetenschappers voorspelden. Dit is hoe de wereld er voor ons uit ziet bij een temperatuurstijging van 1,5°” zegt Cam Walker van onze zusterorganisatie Friends of The Earth Australië op de website van FOE-International.

Australië maakte en maakt een van de grootste bosbrand-crisissen mee in zijn geschiedenis. De schaal van de branden en de vernietiging die ze veroorzaken  zijn onbegrijpbaar. Op 6 januari waren als 6 miljoen hectare land in vlammen opgegaan. 1500 huizen werden verwoest, 1 biljoen dieren gedood. Minstens 27 mensen stierven. Unieke biotopen gingen verloren en volgens wetenschappers zouden een aantal diersoorten compleet verdwenen zijn.  

De bosbranden creëren hun eigen weersystemen. Vuurtornado’s en elektrische stormen hinderen we werken. De rook aan de Oostkust zorgt voor de slechtste luchtkwaliteit ooit op aarde gemeten en de rook is te zien tot Nieuw-Zeeland en Zuid-Amerika.

De recente regenbuien en hagelstormen doven het vuur maar vergroten de ellende: het water staat op sommige plaatsen anderhalve meter hoog in de huizen en krokodillen bereiken de stad. De as van de branden wordt afgevoerd naar rivieren en honderdduizenden vissen lieten op een paar dagen het leven.

Bovendien is de zomer pas begonnen en verwacht men normaal in februari/maart hogere temperaturen. In Syndney bereikt de thermometer 48°. De stad is daarmee momenteel de heetste plaats op aarde.

Regering.

De reactie van de conservatieve Australische regering was grof. Eerste minister Scott Morrison weigerde eerst terug te keren uit vakantie en deed verder zijn best om de relatie met klimaatopwarming te ontkennen. Deze branden zouden niet ongewoon zijn, milieuverenigingen zouden de vuren zelf in brand gestoken hebben of er waren andere brandstichters aan het werk.  In een interview met het Amerikaanse weekblad Time zegt Stefan Rahmstorf (Hoofd Potsdam Instituut voor Klimaatimpact): “De vraag stelt zich niet of klimaatwijziging al dan niet de oorzaak is van dit drama. Feit is dat de droogte, het gebrek aan regen en de recordhittes bijdragen aan de grote schaal ervan. De omstandigheden verergeren ook omdat er wat mis gaat met de watercyclus. Er valt minder water in die delen van de wereld waar er al weinig is en meer op plaatsen waar er al veel valt.”

Ontwikkelingslanden zijn al langer de dupe van de klimaatopwarming, maar velen onder hen hadden gehoopt dat de situatie zou veranderen als ook de rijke landen de nadelen ervan zouden ondervinden. "In het geval van Australië wordt nu bewezen dat ook dit onder rechtse regeringen niet het geval is", zegt Friends of The Earth: “Het is nu duidelijk dat ze zelfs hun eigen bevolking in zak en as laten zitten. Zelfs al kan de schade voorlopig op 4,4 biljoen geraamd worden, nog gaat men verder met kolenontginning en schaliegas. De grote winsten blijven in de portefeuille van de oliemaatschappijen."

Terwijl alle ogen gericht zijn op Australië eist de klimaatverandering ook op andere plaatsen in de wereld verder zijn tol. In Indonesië stierven 67 mensen als gevolg van immense overstromingen. Volgens The Guardian zijn 35500 mensen nog altijd niet in staat om naar hun huizen terug te keren.

De klimaatopwarming toont op deze manier twee gezichten: overstromingen en vuurhaarden door extreme temperaturen. 

Volgens Climaxi moeten we blijven vechten om het gebroken ecosysteem terug in de normale baan te krijgen: minder CO2 in de lucht en een betere ecologische en sociale zekerheid voor iedereen moeten ons doel zijn . 

Filip De Bodt

 

Bosbranden Australië Climaxi