Welk verhaal zit er achter onze Greenland-olijfolie?

Greenland is een kleine coöperatie die in 2014 is opgericht door acht Griekse werklozen om de duurzaamheid en de economische stabiliteit van haar leden en de lokale omgeving te ondersteunen. "Ons doel is om fair-trade producten van topkwaliteit te produceren die voor iedereen toegankelijk zijn, met respect voor de natuur, voor elkaar en voor het hele netwerk" zegt Athina van Greenland. "Solidariteit heeft ons geholpen om ons te redden van de economische crisis en is onze manier om dingen te laten gebeuren."

Alles begon met vier broers en zussen die het idee naar buiten brachten. Vandaag zijn ze met acht boeren en boerinnen, een aantal meer actieve leden en een paar kleinere producenten: "Belangrijk voor ons is het respect voor elkaar en voor het product. We passen fair-trade principes en transparantie toe in onze hele toeleveringsketen", beaamt Julia, één van de boerinnen.

De hoeveelheid bewerkt land door Greenland neemt elk jaar toe doordat ze met meer boeren samenwerken. In 2019 produceerden ze als groep 10 ton olijfolie en 9 ton olijven en kochten ze ook nog eens 15 ton van andere boeren, de ondersteunende leden, uit het dorp.

De groep wordt elk jaar groter. "We werken met onze producenten als een team en we bespreken met hen alle stappen die we doen.  Belangrijk voor iedereen is nu het verkrijgen van de certificering voor ons biologisch karakter." Helaas zullen sommige van de producenten hun certificering iets later krijgen dan Greenland zelf, dit komt omdat ze het net iets later hebben aangevraagd. In de komende drie jaar zal Greenland erin slagen om iedereen gecertificeerd te krijgen, met dezelfde teelttechnieken bij al de producenten."Om principiële redenen kunnen we het deel van de groep producenten dat niet gecertificeerd is niet uitsluiten, daarom zullen we hoeveelheden conventionele extra olijfolie van eerste persing blijven verkopen totdat de hele groep erin slaagt biologisch te worden", licht Julia toe.

Tenslotte, hebben ze nu hun eigen plaats voor de verwerking en standaardisatie van de tafelolijven. Voor de olijfolie werken ze nog steeds samen met de coöperatie van Sterna: die bezit een molen en een bottelarij voor olijfolie. Alle leden van Greenland kunnen gebruik maken van de fabriek voor het produceren van olijfolie en het bottelen. Deze fabriek heeft HACCP, ISO, IFS certificatie en bio-certificatie voor het hele proces. Ze betalen een vergoeding per keer dat ze de machines gebruiken, zodat de coöperatie haar kosten kan dekken. 

Tegelijkertijd bouwt Greenland aan solidariteitsnetwerken of milieuvriendelijke netwerken. We hebben ons dit jaar als voorlopig lid aangemeld bij de WFTO (World Fair Trade Organization) en maken deel uit van Fruit of Solidarity. Dit is een netwerk voor solidariteitseconomie in Griekenland waar ook Eco & Fair onderdeel van is.

Athina Danae/Katrin Van den Troost