Bouwplannen Ineos: minstens een jaar vertraging.

Ineos is een Brits bedrijf met fabrieken in de petrochemie verspreid over heel de wereld, ook in de Antwerpse haven. Vorig jaar kondigde de Vlaamse regering op 15 januari aan mee te willen investeren in de komst van een nieuwe ethaankraker op rechteroever. Deze kraker zal schaliegas uit Amerika omzetten in grondstoffen voor kunststof. Na een jaar van verzet tegen Ineos zien we dat de bouwplannen voor de nieuwe kraker een jaar vertraging oplopen.

Juridische actie.

Ineos wil 55 ha grond ontbossen waar de nieuwe kraker komt op rechteroever, naast een bestaande fabriek van Ineos. De Vlaamse overheid stelt dat er een soortenbeschermingsplan nodig is voor men tot ontbossen kan overgaan. Dat is een lijst met welke dieren en planten/bomen er op het terrein leven. Er werd zo een soortenbeschermingsplan opgemaakt, maar dat was geldig van 2014 tot juni 2019. Ineos was echter net te laat met zijn aanvraag voor ontbossing. De vergunning voor het ontbossen van het terrein werd in augustus 2019 aangevraagd, net zonder soortenbeschermingsplan.  De Vlaamse regering probeerde dit soortenbeschermingsplan met terugwerkende kracht te verlengen zodat de vergunning alsnog uitgedeeld kon worden. Men deed er alles aan om Ineos administratief niets in de weg te leggen.

StRaten-Generaal tekende verzet aan en stapte in oktober naar de Raad van State. Vorige week kreeg StRaten-Generaal te horen dat het ministerieel besluit niet geldig is. Er is dus geen soortenbeschermingsplan voor het stuk bos waar de kraker zou gaan komen. Dit betekent dat de aanvraag voor vergunning voor het kappen van het bos ongeldig is en men het dossier kan herbeginnen. 

Ook op internationaal vlak lopen juridische acties. Plastic Soup Foundation heeft voor de eerste keer in Europa een petrochemisch bedrijf in de haven van Rotterdam (Ducor Petrochemicals) voor de rechter gedaagd voor de vervuiling van plastickeutels in de haven. Eerder werd in Texas zo al een zaak gewonnen. In Texas was het Diane Wilson, een gepensioneerde garnalenvisser, die haar omgeving steeds verder vervuild zag raken met plastickorrels en daar structurele bewijzen van verzamelde. Ze stapte naar de rechter en kreeg gelijk. Formosa Plastics stemde in met een schikking van vijftig miljoen dollar wegens het jarenlang illegaal dumpen van miljarden plastickorrels in Lavaca Bay en andere waterwegen.

Syndicaal.

Ineos heeft het ook niet zo voor vakbonden. Donderdag 16 januari 2020 brak er brand uit in hun Grangemouth faciliteiten in Schotland. Deze fabriek wordt al jaren geplaagd door veiligheidsincidenten en conflicten met de vakbonden. In februari van vorig jaar kreeg Ineos nog een waarschuwing van de overheid dat de fabriek niet in orde was met de veiligheidsreglementering voor gevaarlijke installaties. Op dezelfde dag werd een vakbondsdelegee van Ineos Phenol Antwerpen ontslagen. De vakbondsdelegee stond bekend om zijn consequente eisen voor meer veiligheidspersoneel op de site: “Een petrochemisch bedrijf heeft mankracht nodig voor het geval het misloopt in de fabriek. Als je hierop bespaart, speel je met mensenlevens én de veiligheid van de haven en onze stad. Dit bedrijf ligt op 3km van de kerncentrales van Doel en vereist dus snelle actie wanneer er iets misloopt.”

Salamisering.

Rond de bouw van de nieuwe kraker ‘Project One’ op rechteroever staat de veiligheid ook ter discussie. De veiligheidsplannen werden voorgesteld tijdens een vergadering van de Antwerpse milieuraad. Net zoals bij het milieu-effectenrapport wordt hier de taktiek van ‘salamisering’ gebruikt. Men stelt enkel een omgevingsveiligheidsrapport (OVR) op voor de nieuwe kraker. Die is verbonden aan de oude fabriek. Om correct te zijn moet er dus een veiligheidsplan opgesteld worden voor de gehele fabriek. 

Climaxi brengt mensen samen die actie voor een beter klimaatbeleid willen koppelen aan ecologische en sociale rechten. Wij steunen de acties van de werknemers van Ineos en we willen de reconversie van de fabriek naar klimaatvriendelijke productie op de agenda zetten. De Europese klimaatdoelstellingen én duurzame tewerkstelling zijn niet te halen zonder rekening te houden met deze toekomstperspectieven.

Katrin Van den Troost

Foto: Simon Clement

 

Ineens (Foto Peter Clement)