CETA treedt voorlopig in werking

CETA

Het Europees Parlement heeft vandaag met 408 stemmen het CETA vrijhandelsverdrag goedgekeurd. Deze stemmen kwamen van een meerderheid van de conservatieven, christendemocraten, liberalen en een deel van de sociaaldemocraten. Er waren 33 onthoudingen en 254 stemmen tegen. [Klik hier voor een overzicht

Vanaf 1 april zal het grootste deel van het verdrag in werking treden. De voorlopige inwerkingtreding wordt enkel stopgezet als één van de lidstaten definitief besluit niet te ratificeren. Het beruchte ICS mechanisme waarmee bedrijven overheden kunnen aanklagen in geval van winstverlies, gaat nog niet van kracht. Dit valt onder de bevoegdheid van de individuele Europese lidstaten.

Er is zes jaar onderhandeld over het verdrag tussen de Europese Unie en Canada. En ook vandaag nog was er luid protest te horen in StraatsburgClimaxi betreurt de beslissing van het Europees Parlement en rekent nu op de nationale parlementen om dit akkoord tegen te houden.

Het is voorlopig nog onduidelijk welke onderdelen van het verdrag als eerste toegepast zullen worden. De nieuwe quota’s en tarieven zullen in elk geval worden toegepast. De liberalisering van diensten komt in een stroomversnelling en openbare aanbestedingen worden opengesteld voor internationale investeerders.

Er zal ook een nieuwe commissie opgericht worden, de gezamenlijke CETA Commissie. Deze commissie bestaat uit Europese en Canadese ambtenaren die gaan nadenken over regelgevende samenwerking. Het doel hierbij is om de handel soepeler te laten verlopen. Bijvoorbeeld door de  Europese GGO wetgeving te versoepelen. Zij kunnen de CETA teksten verder ‘interpreteren’ en voorstellen doen rond wetgeving. De leden van deze commissie worden echter niet verkozen en er is ook nergens een controle op dit orgaan.  

Volgende stappen

In Canada moet enkel de Senaat nog over het verdrag stemmen. In Europa moeten 38 parlementen en overheden over het verdrag stemmen. We hebben dus nog 38 kansen om het tegen te houden. Naar verwachting zal Denemarken één van de eerste Europese landen zijn die ratificeert. Andere landen, zoals Nederland, wachten eerst de nationale verkiezingen af.

In België moeten alle overheden, zowel regionaal als federaal, over het verdrag beslissen. Voorlopig lijkt het onwaarschijnlijk dat België het verdrag zal kunnen ratificeren. Dit maakt de toekomst van het hele verdrag onzeker. Ook moet de federale overheid nog altijd naar het Europees Grondwettelijk Hof stappen om na te gaan of ICS wel strookt met de Europese grondwet. Een uitspraak hier rond wordt pas midden 2018, begin 2019 verwacht. De Waalse regering zal waarschijnlijk wachten op deze uitspraak, voordat het een beslissing neemt omtrent het verdrag.

 

Mia van Dongen, Climaxi vzw: "CETA is een ongebalanceerd handelsverdrag, met privileges voor grote bedrijven ten koste van burgers en leefmilieu. Tot nu heeft de Vlaamse regering dit verdrag gesteund, zonder het verdrag grondig te bespreken in het parlement én zonder de mening van haar kiezers te vragen. Het is tijd dat de Vlaamse regering een voorbeeld neemt aan haar Waalse collega’s en een open debat opstart over dit dossier.