Water uit de kernramp van Fukushima mag niet terug in zee

Friends of the Earth Japan lanceert een petitie om te vermijden dat radio-actief water in zee wordt vrijgelaten. Het radio-actieve water is afkomstig van de kernramp in Fukushima.

De Japanse regering is van plan door te gaan met haar plan om radioactief besmet water, dat zich sinds het ongeluk in de kerncentrale van Fukushima (2011) heeft opgehoopt, in het milieu vrij te laten. Friends of the Earth Japan eist van de Japanse regering dat het besmette water wordt opgeslagen en niet in het milieu wordt geloosd.

Op dit moment wordt ongeveer 1,2 miljoen m3 verontreinigd water opgeslagen. Dit water bevat tritium (radioactieve waterstof) met 860 biljoen becquerel aan straling, dat niet met conventionele apparatuur zoals ALPS kan worden verwijderd.

Meer dan 70% van het water dat in de tanks is opgeslagen bevat radioactieve stoffen zoals strontium 90, cesium 137 en jodium 129, die de normen voor de emissieconcentratie volledig overschrijden. Deze radioactieve stoffen kunnen niet volledig worden verwijderd door middel van een secundaire behandeling.

De regering en de Tokyo Electric Power Company (TEPCO) hebben verklaard dat een bijkomende hoeveelheid van 1.200 biljoen aan tritium in de gebouwen van de centrale zit, waardoor er in de toekomst waarschijnlijk meer besmet water zal vrijkomen.
In plaats van verontreinigd water in de oceaan te lozen, overweegt de overheid ook om het te verdampen. Maar het vrij laten stromen in de oceaan wordt op dit moment als de voorkeursoptie gezien.
Het verhogen van de hoeveelheid radioactieve besmetting in het milieu bedreigt alle toekomstige leven.

De visserijvakbonden van Fukushima zijn sterk gekant tegen lozing van het radio-actieve water in de oceaan. Voor hen is dit een bedreiging voor de visserijsector en een kwestie van leven of dood voor de sector. In de prefectuur Ibaraki, ten zuiden van Fukushima, is er ook sterk verzet tegen de lozing in de oceaan.
De regering blijft er echter op hameren dat het lozen van het water in de zeeën en oceanen de enige optie is. De prefectuur van Fukushima heeft symbolische openbare hoorzittingen gehouden en om publieke opmerkingen gevraagd, maar het plan is om tegen de zomer van 2020 aan te kondigen dat het vervuilde water in het milieu zal worden geloosd.
Verschillende maatschappelijke groeperingen in Japan zijn hiertegen gekant en eisen dat het plan voor de lozing van het water in de oceaan wordt ingetrokken en dat het verontreinigde water in plaats daarvan op het land wordt opgeslagen waar het kan worden gestold.

Teken de petitie hier (via Change.org):

Zie voor meer informatie:
Huidige staat van de operaties na een ongeval in de kerncentrale van Fukushima Daiichi

FAQ: Behandeld water met radioactief materiaal

De regeringscommissie zou de opslag van vervuild water op het land in de kerncentrale van Fukushima Daiichi moeten overwegen.
 

Friends of the Earth Japan


Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Fukushima