Rijke landen moeten klimaatprobleem aanpakken

De gevolgen van de klimaatopwarming worden ook in ons land steeds meer merkbaar. Maar de klimaatverandering houdt al decennia lelijk huis in de rest van de wereld. Eind vorig jaar publiceerde Climaxi 'Klimaat en Migratie - mensen uit de wereld aan het woord'. We gingen 22 mensen uit de wereld interviewen, die intussen in België wonen. We vroegen hen hoe zij het klimaat in hun geboorteland hebben ervaren, welke impact dat had op hun leven en hoe ze vanuit hun nieuwe thuisland kijken naar de klimaatverandering. In de komende weken publiceren we de afzonderlijke interviews uit het boek.

Keyla’s geboorteplaats is Kisangani (Congo). Op jonge leeftijd kwam ze naar België wonen. Ze heeft nog een goed contact met haar geboorteland. Tegelijk ziet ze wat er in de rest van de wereld gebeurt.

Klimaatmigratie_climaxi_06

De klimaatsverandering is een probleem van de rijke landen. Er zijn inderdaad dringend veranderingen nodig, maar arme landen hebben daar niet de middelen voor. De bewoners van die arme landen hebben ook een heel kleine ecologische voetafdruk: zij zorgen niet voor een grote CO2 uitstoot! Ze weten ook niet wat dat is, de uitstoot van stikstof en andere gassen. Zij hebben andere problemen te regelen: overleven in de eerste plaats!’
 
‘Het klimaat bepaalt hun leven niet. Ze zijn zich niet bewust van klimaatveranderingen. Maar de mensen van mijn geboorteland zijn daar wel de eerste slachtoffers van. Ze hebben helemaal geen bescherming tegen de extreme droogte en de overstromingen.’

‘Het is aan de rijke landen om daar eerst iets aan te doen: de Verenigde Staten en China hebben een grote impact op de wereldhandel. Die landen hebben de kracht en de kennis om het klimaatprobleem ten gronde aan te pakken.’

‘Globaal gezien moeten we onze consumptie verminderen. De consumptie is gebaseerd op productie, waardoor het goedkoper is om in te voeren dan om zelf lokaal te produceren. Dat is toch niet juist! Er moet meer lokaal geproduceerd worden. Veel etenswaren die we van de andere kant van de wereld laten komen, kunnen we ook in eigen land kweken.’

‘Het is in de eerste plaats aan de overheden om daar iets aan te doen: zij moeten het mogelijk maken om meer lokaal te produceren.
Maar we kunnen ook zelf veel doen: als we ons koopgedrag aanpassen zal de handel volgen. Zo eenvoudig is het. En het is nodig, want door onze huidige manier van leven, maken we onze leefwereld gewoonweg helemaal stuk!’Wim Schrever - Climaxi vzw

Info:
Het formaat van het boek is A5, het telt 64 blz en een zachte cover in vierkleurendruk. Het kost 10 euro/ex. Het boekje kan met verzendingskosten (voor adres in België) besteld worden door overschrijving van 13 euro op rekeningnummer BE40 0016 3236 1163 van Climaxi vzw, met vermelding ‘klimaatboek’.
Voor meer info of vragen: stuur een mail naar info@climaxi.be