Pulsvissen definitief van de baan

Het Europees Parlement stemde vandaag met een overweldigende meerderheid tegen het pulsvissen, een elektrische vorm van visserij die vooral door Nederlanders beoefend wordt. Sinds haar prille begin werkte Climaxi (beweging voor klimaat en sociale rechtvaardigheid) mee aan acties tegen deze visserij.

Pulsvisserij werd een aantal jaren door Europa vrijgesteld van het algemeen verbod op vissen met elektriciteit. Bedoeling was om te onderzoeken of deze vorm van visserij niet beter was voor het marien milieu. Nederlandse wetenschappers en vissersorganisaties stelden immers dat door het uitdelen van elektrische prikken boven de zeebodem heel wat ecologische winst kon verzilverd worden: er wordt voor de helft minder brandstof verbruikt én de bodem wordt niet omgewoeld.

Daartegenover stelden kleinere vissers dat men niet wist waar men aan begon, vermits geen enkel onderzoek de schade uitsloot. Integendeel: kabeljauwen braken de rug, pladijzen zwommen verdoofd verder en er kwamen getuigenissen over het verdwijnen van het bodemleven.  Tijdens het draaien van de Climaxi-docu Fish&Run 2 kreeg Climaxi zelfs een tip van een Nederlandse visser, die openlijk toegaf dat sommige collega’s het voltage wel eens te hoog durven zetten.

Belgische, Engelse en vooral Franse vissers kwamen stilaan op tegen deze techniek. Die zorgde immers ook voor behoorlijk wat concurrentievervalsing. Een pulsvaartuig is 25 % effectiever dan een gewone sleepnet-boomkor en kan door het lichtere materiaal ook binnen dringen in zones waar zwaardere schepen teveel risico’s lopen: rots- en drijfzandplaatsen. Tijdens een filmopname met leerling-stuurmannen op het Maritiem Instituut Mercator in Oostende getuigden vissers in 2013 al dat de kweekzone voor de riviermonding van de Thames leeg was komen te staan. De opname kreeg nadien nog een staartje: lekenconsulent Patrick Van Crayenest werd berispt door de Vlaamse Afdeling Landbouw en Visserij, die toen onder Schauvlieges bevoegdheid viel.

Bij de opnames van de derde visserij-docu van Climaxi (2016) kloegen kustvissers over de achteruitgang van de visbestanden in de Zuidelijke Noordzee. Met eigen ogen zagen we aan boord van kleine en grote schepen hoe de vangsten er op achteruit gingen en hoe Nederlandse schepen de vis voor onze neus wegsleepten. Het Instituut voor Landbouw en Visserij-onderzoek (ILVO) lanceerde toen een project waarbij men op wetenschappelijke manier die achteruitgang van de visbestanden wou analyseren. De analyse werd evenwel nog niet afgerond. Nu de pulsvisserij verboden wordt, vindt Climaxi het absoluut noodzakelijk om deze inspanning verder te zetten en méér fondsen vrij te maken voor een permanente monitoring van de visgronden voor de kust.

Vooral Franse vissers (met meestal kleinere boten) trokken de kar van het verzet. Ook bij de sportvissers begon één en ander te roeren. Hun voorman, Jan De Jonghe, organiseerde twee acties in Nieuwpoort tegen elektrisch vissen. Climaxi was er bij aanwezig.

Stilaan begon ook het Europees parlement zich onder Franse impuls met de zaak te bekommeren. In een motie stemde men voor een verbod op pulsvissen. Dit voorstel werd de laatste maanden besproken in de trilogie, het overlegorgaan van Europese Commissie, Europees Parlement en Raad van Ministers.

Op dinsdag 16 april stemde het Europees Parlement met  571 op de 651 stemmen voor deze wettekst. Elektrisch vissen wordt definitief verboden vanaf juni 2021. Ondertussen mag nog 5 % van de vloot verder vissen met deze techniek, onder wetenschappelijke begeleiding. De lidstaten van Europa krijgen de mogelijkheid aangeboden om pulsvissen te verbieden in de eigen twaalmijlszone.

Climaxi is tevreden met deze beslissing maar vindt dat de Nederlandse overheid centen moet vrijmaken voor de vissers die met hun toestemming in deze techniek geïnvesteerd hebben. Wij stuurden een brief naar alle leden van de Commissie Visserij/Landbouw van het Vlaams Parlement en de Commissie Economische Zaken van het Federaal Parlement met de vraag om het verbod binnen de twaalfmijlszone voor de Belgische kust zo snel mogelijk in te voeren.

Filip De Bodt

Climaxi doet nog altijd voorstellingen van zijn visserijfilms op aanvraag. We werken ook aan een nieuw HVB (Het VisserijBlad) vrijwilligers welkom via filip(at)climaxi(punt)be.

elektrisch vissen 2