Provincie verstrengt met mate de vergunning van 3M - Demir dreigt met gedeeltelijke sluiting

Climaxi vroeg in augustus samen met onder andere Grondrecht, Zwijndrecht Gezond, een verstrenging van de lozingsnormen van PFOS en andere PFAS voor 3M. Wij wilden daarin verder gaan dan de Provincie Antwerpen, die een overgangsperiode van 1 jaar voorziet vooraleer de reeds bestaande Europese norm van 0,1 microgram/l PFOS toe te passen. De Provincie Antwerpen legt een zeventigtal bezwaren naast zich neer en behoudt de overgangsperiode van 1 jaar. Net als 3M gaat vzw Climaxi in beroep bij de Vlaamse Regering. Het beroep van 3M schorst sowieso de verstrenging.

 

Tegelijkertijd werden vandaag de resultaten bekend van het bloedonderzoek in de omgeving van 3M. Daaruit blijkt dat een groot aantal mensen op kortere of langere termijn geconfronteerd worden met ondermijning van hun gezondheid. Vlaams Minister Demir reageert terecht woedend en dreigde met een gedeeltelijke stillegging van de productie.

 

Climaxi vind het alweer zeer verwonderlijk dat onze overheden op verschillende manieren reageren en gaat in beroep bij Demir rond de verstrenging van deze normen. Climaxi verwacht daar, gezien de uitspraken van de minister gelijk te halen. De gezondheid van omwonenden en werknemers kan enkel gewaarborgd worden als strenge Europese wetgeving meteen vertaald wordt naar het Vlaamse niveau. Climaxi wijst er ook op dat het verouderde milieubeleid in Vlaanderen moet herzien worden: onvoldoende adviezen, wankele vergunningen, verminderde participatie door optrekken van de drempels van procedures, weinig controle en verouderde normen zorgen nu duidelijk voor een cocktail die de volksgezondheid in gevaar brengt. Wij vragen de minister werk te maken van dit probleem en zeggen er graag ook bij dat 3M niet het enige bedrijf is waarrond problemen ontstaan in de Antwerpse haven en tal van andere plekken in Vlaanderen (vb. Ronse).

 

Zo ging Climaxi afgelopen week op bezoek bij Indaver, chemische verbrandingsoven in de haven van Antwerpen. Ook daar is de roep naar duidelijk normering en strenge controle van bestaande vergunningen groot.  Zij kregen in september laatslede nog een aanmaning voor het onmiddellijk stoppen van lozing van PFBA. Deze aanmaning zit in een reeks van 11 aanmaningen in 3 jaar tijd waarvan geen enkele werd opgevolgd daar een PV. 3M is dus geen alleenstaand gebeuren. Ons milieubeleid heeft nood aan een duidelijke update en verstrenging.