'Overleven wordt steeds moeilijker, vooral in de dorpen'

De gevolgen van de klimaatopwarming worden ook in ons land steeds meer merkbaar. Maar de klimaatverandering houdt al decennia lelijk huis in de rest van de wereld. Eind vorig jaar publiceerde Climaxi 'Klimaat en Migratie - mensen uit de wereld aan het woord'. We gingen 22 mensen uit de wereld interviewen, die intussen in België wonen. We vroegen hen hoe zij het klimaat in hun geboorteland hebben ervaren, welke impact dat had op hun leven en hoe ze vanuit hun nieuwe thuisland kijken naar de klimaatverandering. In de komende weken publiceren we de afzonderlijke interviews uit het boek.

Klimaatmigratie_climaxi_Eritrea

Ook Nurhuseen volgt lessen Nederlands in zijn woonplaats Geraardsbergen. Zijn geboorteland is Eritrea (1983). Vijf jaar geleden begon hij zijn reis naar Europa. Hij kwam aan in België.

‘Het klimaat in ons land is extreem geworden: langs de ene kant is er veel regen, te veel regen, waardoor alles overstroomt, en langs de andere kant is het veel te warm geworden. Tussen die twee extremen is het leven er heel moeilijk geworden. Het gaat om overleven, vooral in de dorpen is dat zo.’

‘En dus trekken veel mensen naar de grotere steden, waar er meer kansen zijn om een goed leven te kunnen opbouwen. Maar daar ontbreekt het hen aan een goed netwerk: wanneer nieuwe mensen in de stad komen wonen hebben ze geen kennissen om op terug te vallen. Dat maakt het moeilijk om er een nieuw leven op te bouwen. In de steden vinden ze geen hecht gemeenschapsleven zoals dat in het dorp was.’

‘Ik heb een tijdje in Somalië gewoond. De twee grote rivieren van het land overstromen vaak door de hevige regenval in een veel te droge grond. Twee jaar geleden was dat ook zo. Er zijn toen volledige dorpen van de kaart geveegd. Daarna volgde een grote hongersnood met vele tienduizenden doden als gevolg. Er zijn dan nog meer mensen naar de hoofdstad Mogadishu gevlucht. Dat is intussen een immens grote stad geworden met veel te veel inwoners. Het wordt steeds moeilijker om daar comfortabel te kunnen leven. Daarvoor zijn er teveel mensen bij elkaar. De stad is veel te groot geworden.’

Wim Schrever

Info:
Het formaat van het boek is A5, het telt 64 blz en een zachte cover in vierkleurendruk. Het kost 10 euro/ex. Het boekje kan met verzendingskosten (voor adres in België) besteld worden door overschrijving van 13 euro op rekeningnummer BE40 0016 3236 1163 van Climaxi vzw, met vermelding ‘klimaatboek’.
Voor meer info of vragen: stuur een mail naar info@climaxi.be