Oproep aan Europese parlementsleden: stem tegen de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

Na maanden van onderhandelingen wordt in november het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) gestemd in het Europese Raad.

Voor veel boerenorganisaties, milieuactivisten, NGO's uit Noord en Zuid, organisaties voor sociale rechtvaardigheid, jongeren en arbeiders is deze nieuwe versie niet in staat een antwoord te bieden op de huidige uitdagingen, zowel op sociaal- als op klimaatvlak.

We staan voor de laatste kans om het Europees Parlement ertoe te bewegen tegen dit GLB te stemmen. Bij de eerste plenaire raadpleging werd het voorstel door één derde van de leden verworpen. Binnen een week hebben wij als Europeanen een belangrijke afspraak met de geschiedenis.

Het jongste IPCC-rapport, herinnert ons er net als het vorige aan dat de komende tien jaar het klimaat een hoofdrol zou moeten spelen in onze beslissingen. Eén van de belangrijkste oplossingen voor het klimaatprobleem moet een kordate omschakeling zijn naar een andere landbouw.

Het nieuwe plan

Op 23 november zal de Europese Raad stemmen over het nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dit vertegenwoordigt meer dan een derde van de Europese begroting: 58 miljard euro per jaar, gefinancierd met onze belastingen. Dit beleid zal de komende vijf jaar ons landbouw- en voedselmodel bepalen. Het voorstel dat momenteel op tafel ligt, is grotendeels ontoereikend om de Europese uitdagingen van de Green Deal en de recente Farm to Fork-strategie het hoofd te bieden. Het nieuwe GLB blijft de intensieve agro-industrie die werkt voor export bevoordelen en stimuleert de verdwijning van kleine en middelgrote boeren en boerinnen. Zo blijven de hectaresteun en het inzetten op internationale vrijhandelsakkoorden als Mercosur bestaan. Dit verhindert de ontwikkeling van een boerenlandbouw die de voedsel-, sociale en ecologische uitdagingen van deze tijd aankan.

Wat dan wel?

Wat voor eten willen we? Voor wie? Door wie? Welke productie-, transport- en verkoopmodellen willen wij? Deze vraag gaat ons allen aan, zowel als consument, verwerker als boer. Het GLB is een belangrijk instrument dat de hele samenleving kan betrekken bij een overgang naar een sociaal, ecologisch, gezond, rechtvaardig en natuurlijk voedselsysteem. Met de miljarden van het GLB kunnen we onze voedselsystemen omvormen tot een model op mensenmaat dat banen creëert en goed is voor ieders gezondheid, mens en natuur. Met de miljarden van het GLB moeten we toegang voorzien tot gezonde kwaliteitsvoeding voor iedere burger.

 

Het is van essentieel belang dat wij niet zwijgen in deze laatste etappe. Samen met heel wat organisaties hebben we een coalitie gevormd met als doel de stemming in het Europees Parlement te beïnvloeden, zodat er NEE wordt gestemd voor het huidige GLB.

 

Om deze oproep en eisen kracht bij te zetten, organiseren we een actie in samenwerking met Vrijdagen voor de Toekomst en Jeugd voor het Klimaat op vrijdag 19/11. We schrijven de Europarlementairen  aan en voeren actie tijdens de stemming in Straatsburg.

Actie op 19/11 op Place Luxemburg van 11u tot 13u: meer info