Nieuwe bouwaanvraag op de Unal-site

Op de Unal-site van Geraardsbergen loopt een nieuwe aanvraag voor een bouwproject, om er een KMO-zone van te maken, voor 95 units.
De site kan beter als waterbuffer worden ingericht, ter bescherming van de stad tegen wateroverlast.

 

Unal Geraardsbergen

Afbraak van de oude fabrieken van de Unal gebeurde al eind 2016, om er een groot shoppingcenter van te maken. Door protest van milieu-organisaties, actiegroepen, omwonenden en belanghebbenden werd de vergunning voor het mega-shoppingcentrum vernietigd.

Het bleef lange tijd stil op de site. De locatie werd intussen wel nog deels gebruikt als tijdelijk depot voor grondwerken en transportfirma’s.
In de zomer van 2020 volgde een nieuwe aanvraag, om er een KMO-zone van te maken met 95 bedrijfunits en 6 bedrijfswoningen. In december l.l. werd die geweigerd door het stadsbestuur.

De aanvrager ging tegen die weigering in beroep. De provinciaal omgevingsambtenaar gaf intussen positief advies. Nochtans stelt het departement Mobiliteit en Openbare werken van de Vlaamse Overheid heel wat vragen in diens advies over :
    • De verkeerveiligheid en de verkeersleefbaarheid van de Gaverstraat
    • Het onaangepast zijn van het kruispunt Gaverstraat-Guilleminlaan

De bouwaanvrager beweert wel dat het aantal bezoekers en leveringen heel beperkt zal zijn, terwijl helemaal nog niet geweten is welke bedrijven zich hier zullen vestigen.

Ons inziens is er geen wettelijke reden om enig bedrijf te kunnen weigeren om er zich te vestigen als het teveel verkeer met zich meebrengt. Bovendien is de weginfrastructuur niet voorzien op extra vrachtvervoer en kan ze geen veilige toegang/doorgang garanderen. De site ligt in een afgelegen hoek met veel omwonenden, zonder veilige aansluiting.


Nog meer vragen

De nieuwe aanvraag voorziet in 6 bouwblokken voor 95 bedrijfsunits. De site ligt in een overstromingsgevoelige Dendervallei. Bij de eerdere aanvraag voor het shoppingcenter had de bevoegde instantie, de NV De Vlaamse Waterweg geschreven in haar advies “In geen geval kan W&Z aansprakelijk worden gesteld voor het overstromen van de site”.

Het vloerpeil van de geplande bedrijfsunits is zelfs nog 30 cm lager dan het vloerpeil van het destijds geplande mega-shoppingcentrum.

Er zijn nog meer vragen te stellen over de vergunningen op de site: nadat 3 vergunningen op rij vernietigd werden door de Raad van State kreeg de firma Rebuco opnieuw een milieuvergunning van de bevoegde minister om de activiteiten te kunnen verder zetten. Rebuco is een firma in verwerking van afvalstoffen waaronder asbest. Hun huidige vergunning loopt nog tot 2022.

Unaljan2021

Duurzaam alternatief

Het zou een veel beter plan zijn om van de site een waterbuffer te maken (zie makettefoto). Dat zou volledig passen in het lopende project Ruimte voor Water van de NV De Vlaamse Waterweg en partners. Het oostelijke deel van de Unal-site is het meest opgehoogde stuk. Door het af te graven zou het bij wateroverlast een enorme meerwaarde in de bescherming van het stadscentrum vormen. Het gaat om een volume van 200 miljoen liter water dat hier aan extra overstromingsruimte gecreëerd zou kunnen worden.

Wim Schrever

In onze eerdere publicatie 'Alternatief voor de Unal-site', maakten we reeds een makettefoto voor een duurzaam alternatief dat de stad beschermt tegen wateroverlast:

Unal watterbuffer