Nederlandse rechter oordeelt Shell aansprakelijk voor olievervuiling in Nigeria

Het gerechtshof in Den Haag heeft op 29 januari bepaald dat de Nigeriaanse dochteronderneming van Shell verantwoordelijk is voor de schade die is veroorzaakt door olielekkages in de Nigerdelta. Het is een baanbrekende uitspraak die de weg kan vrijmaken voor meer zaken tegen het Brits-Nederlandse energiebedrijf.

De rechtbank oordeelde dat Shell Nigeria de boeren schadeloos moet stellen voor de gederfde inkomsten als gevolg van verontreinigde grond en waterwegen in het zuidoosten van Nigeria. Het precieze bedrag zal tijdens een latere zitting worden vastgesteld.
De rechtbank zei dat het moederbedrijf niet aansprakelijk is. Shell werd echter wel opgedragen detectiesystemen te installeren om lekken uit pijpleidingen te voorkomen.
De Nigeriaanse dochteronderneming werd aansprakelijk bevonden voor twee olielekkages. De rechtbank zal later uitspraak doen over een derde lekkage die zou zijn veroorzaakt door sabotage omdat zij meer informatie nodig heeft over de vraag of Shell genoeg heeft gedaan om de pijpleiding te beveiligen tegen dergelijke acties.

De zaak werd in 2008 werd aangespannen door boeren en actiegroep Milieudefensie. Met deze uitspraak van het gerechtshof is het de eerste keer dat een Nederlands bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor acties van zijn buitenlandse dochteronderneming.
Een lagere rechtbank in Nederland oordeelde in 2013 dat Shell een schadevergoeding moet betalen voor één lek, maar oordeelde dat de Nederlandse moedermaatschappij van Shell niet voor een Nederlandse rechtbank aansprakelijk kan worden gesteld voor het handelen van haar Nigeriaanse dochter.
Beide partijen gingen in 2013 in beroep. De klagers wilden de moedermaatschappij van Shell aansprakelijk stellen voor de lekkages, terwijl Shell zei dat noch zijzelf noch haar dochteronderneming verantwoordelijk was omdat de lekkages het gevolg waren van sabotage, niet van slecht onderhoud.

(-- Door Eline Schaart, POLITICO Europe --)

Foto: Luca Tomac, Friends of the Earth international

Shell_Nigeria