Mercosur vernietigt Braziliaanse Cerrado.

Wervel doet een dringende oproep aan burgers en politici om het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en de Mercosur-landen te herzien. Volgens de auteurs van het manifest moet er meer aandacht besteed worden aan een eerlijk en duurzaam voedselsysteem en aan de bescherming van kwetsbare ecosystemen en bedreigde gemeenschappen.

In dit manifest ligt de geografische focus op de Cerrado, een groot savannegebied van 2 miljoen km2 in het hart van Brazilië, dat steeds meer plaats moet maken voor industriële teelten – met name sojateelt en veehouderij. Dit landgebruik beschadigt, vernietigt zelfs de biodiversiteit, watersystemen, klimaat, plattelandssamenlevingen en inheemse volkeren. Terwijl 20 % van de ons meer bekende Amazone vernietigd is, is al 54 % van de Cerrado verdwenen. Dat is nefast, want het is een uniek ecosysteem van meer dan 45 miljoen jaar oud. Traditionele en inheemse volkeren worden bedreigd en verjaagd, terwijl zij al eeuwen met de Cerrado leven en haar in stand houden.

Europa importeert grote hoeveelheden van die agro-industriële producten om haar eigen vleesindustrie en -consumptie te ondersteunen. Het EU-Mercosur vrijhandelsakkoord moet ten minste de traceerbaarheid, de transparantie en de duurzaamheid van landbouwgoederen garanderen.

De EU en België kunnen extra inspanningen doen om hun afhankelijkheid van proteïne-import te verminderen en de omschakeling tot meer lokale en duurzame vormen van voedsel en landbouw stimuleren. Tegelijkertijd kunnen alternatieve Braziliaanse markten verkend worden die duurzame producten aanbieden, geproduceerd door gemeenschappen en bedrijven die de rijkdom van hun landschappen en culturen in stand houden.

Luk Vankrunkelsven

Het Manifest (in het Engels en Portugees) kan u hier lezen en ondertekenen.

In het proces van dit manifest in Europa en Brazilië wordt op 25 maart 2021 een webinar georganiseerd: van 17u tot 18u in het Engels; van 18u30 tot 19u30 in het Portugees. Vraag naar de link bij luc@wervel.be

Recent verscheen in dit kader ook een boek, dat deels over het belang van de Cerrado gaat en onze Europese betrokkenheid. Het is opgedragen aan de ‘Grootouders voor het klimaat’. Kifkif maakte er een podcast van.