Laten we het solidariteitsvirus over de hele wereld verspreiden

We zijn in 2015 als netwerk begonnen, onder de druk van de economische en sociale crisis met vertrouwen in de sociale solidaire economie en in de mogelijkheden van de eerlijke en solidaire handel. Voor ons bestaat de uitwisseling van producten die op een solidaire en ethische manier zijn geproduceerd en verdeeld, uit een interactie, een sterke band tussen groepen, die de gemeenschappelijke visie van sociale rechtvaardigheid delen. Voor de partners is solidariteit de band die alle mensen verenigt in een streven naar meer democratie, gelijkheid en sociale rechten.

Bovendien begrijpen we als collectieve initiatieven in de sociale en solidaire economie ook de praktische kant ervan. Sinds 2015 werken we samen met een landbouwcoöperatie in Lesbos, Modousa, om de synergieën en het scheppen van banen in de lokale economie te ondersteunen. Lesbos is een eiland dat te maken heeft met de grootste uitdaging, namelijk de opvang van duizenden ontheemde vluchtelingen en migranten.

Tegelijkertijd hebben we met ons solidariteitswerk steun verleend aan zelf organiserende structuren voor de ondersteuning van vluchtelingen en migranten, omdat we er vast van overtuigd zijn dat de lokale bevolking en de migranten samen kunnen leven, samen kunnen werken. We zijn ervan overtuigd dat het onze plicht is om onze zwakkere buren te steunen.

Vandaag worden we geconfronteerd met een Covid-19 pandemie en "terwijl er in het hele land een avondklok wordt ingesteld om de pandemie te beperken en te beheersen, blijven tienduizenden mensen in de opvangcentra van de Griekse eilanden opeengestapeld. De levensomstandigheden zijn slecht en de naleving van de regels voor persoonlijke hygiëne en beschermingsmaatregelen is gewoonweg onmogelijk" (uit de Avaaz-petitie).

Hier volgt een getuigenis van een bewoner van het vluchtelingenkamp Moria op het eiland Lesbos:

 

Als collectieven met economische en sociale activiteiten in gebieden waar de bewoners voor enorme uitdagingen staan, zeggen we het duidelijk:
Onze enige vijand is de oorlog. Wij zijn tegen een beleid dat lokale gemeenschappen en ontheemden uitroeit. Evacueer de hotspots op het eiland onmiddellijk. Huur lege toeristische accommodaties en huizen voor vluchtelingen en migranten.U kunt de Avaaz-petitie hier ondertekenen...

Fruits of Solidarity

Dock Social Solidarity Economy Zone – GR | SoliOli – DE | Eco & Fair, vzw Climaxi & vzw ’t Uilekot – BE | Stichting Possible Today Foundation – NL | Früchte der Solidarität – AT