Kortemark: PFAS-waarden onopgehelderd

Half december kwam de uitspraak van de juridische procedure om PFAS-houdend afval naar Kortemark te kunnen brengen. Alhoewel de rechter de hoogdringendheid niet volgde, pinde de rechter Silvamo wel vast op het engagement om geen PFAS-houdend afval aan te voeren zolang de uitspraak ten gronde niet gebeurd is. Deze uitspraak wordt in de zomer van 2023 verwacht.

Na de infoavond van Actiegroep Leefbaar groot Kortemark en Climaxi ondernam het gemeentebestuur van Kortemark actie. De gemeente vroeg stalen op van grondwater, afvalwater en het aangevoerde slib. Enkel het grondwater en afvalwater werd getest op aanwezigheid van PFAS. Opmerkelijk hierbij is dat net het aangevoerd slib de bron van de vervuiling is. Na aandrang laat de gemeente nu ook de staal van aangevoerd slib onderzoeken op PFAS. De actiegroep stelt wel in vraag dat het geanalyseerde slib maar afkomstig is van één vrachtwagen. Dit is natuurlijk te weinig om een geruststellende conclusie uit te trekken. Op één been kan je niet staan. De actiegroep ijvert dan ook voor een uitgebreid onderzoek van het aangevoerde slib. Via het gemeentebestuur werd die vraag intussen voorgelegd en is het wachten of Silvamo al dan niet toestemming geeft.

De resultaten van de staalname zijn verontrustend. In het afvalwater worden te hoge waarden vastgesteld voor sulfaat, nikkel, magnesium en kalium. Over de PFAS-analyses van het labo bestaat twijfel. Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wees er recent op dat Vlaanderen een minder nauwkeurige analysemethode gebruikt om PFAS te meten. De aantoonbaarheidsgrens van sommige PFAS blijkt in Nederland tot 70 keer lager te liggen dan in Vlaanderen. Daardoor blijft veel PFAS buiten beeld.

Volgens Climaxi is het belangrijk om duidelijk te maken dat Kortemark geen alleenstaand geval is. De manier waarop de hogere overheid omspringt met haar eigen milieuwetgeving heeft tot gevolg dat het milieu en de gezondheid van de inwoners naar het achterplan verschuift. De stortplaats van Silvamo is niet de enige stortplaats waar de overheid op vlak van vergunningen onjuist handelt. Zo valt op een gewezen stortplaats in Kruisem het ene lijk na het andere uit de kast. Dat valt haast letterlijk te nemen, want dieren sterven er in de omgeving door het erg onzorgvuldig omspringen met de opvolging van een stortplaats.  

Wil je een steentje bijdragen, dan kan dit door een bijdrage of een helpende hand. Om de kosten van de werking en de juridische procedure te kunnen dragen, zet de vzw Leefbaar groot Kortemark nog een aantal financiële acties op poten. Als je ons wil steunen kan dat door een gift op BE64 7370 6570 8752.

Tim Deweerdt en Katrin Van den Troost