Ineos: een stapje dichter bij een slechte investering

De deputatie van Provincie Antwerpen heeft de vergunning toegekend aan Ineos. Het geeft daarmee de toelating dat Ineos een nieuwe gaskraker mag bouwen in de Antwerpse haven. Deze investering ligt al lang onder vuur. 

Schaliegas

Climaxi betreurt dat de Provincie kiest voor een fabriek die nog steeds schaliegas uit Amerika zal importeren om onder andere ethyleen te maken. Voor schaliegas pompt men chemicaliën in de grond om zo gas naar boven te krijgen. Deze chemicaliën vervuilen grondwater en bodem. Door de trillingen verschuiven aardplaten en dat heeft serieuze effecten op de huizen in een brede straal rond de ontginning.

In 2013 scheelde het niet veel of we zouden zelf schaliegas uit onze achtertuin kunnen halen. NV Mijnen wou in Vlaanderen beginnen fracken in de Limburgse steenkoollagen. Twee jaar later werd het idee afgevoerd na verzet van gemeentebesturen, inwoners en vzw Climaxi. Het hielp ook dat de Engelse partner Dart Energy over kop ging en NV Mijnen geen vervanger vond. Dart Energy werd ondertussen overgenomen en richtte in 2014 samen met Ineos BG-group op. BG-group heeft 100 % van de Britse frack-licenties in handen en werd op zijn beurt in 2016 overgenomen door Royal Dutch Shell. Ineos kreeg in ruil een overeenkomst met RDS, als leverancier van Amerikaans fracking-gas. 

Klimaatneutraal

De Provincie stelt dat Ineos op 10 jaar tijd klimaatneutraal kan worden. Hiervoor grijpen ze naar de mogelijkheid om CO2 af te vangen en onder de Noordzee te storten in lege gasbellen. Deze techniek, Carbon Capture and Storage, is zeer gegeerd in de Europese Green Deal. Europa maakte onlangs bekend dat ze twee keer 9 miljoen euro vrij maakt voor Antwerp@C, het CCS project van Vlaanderen.

Climaxi is van mening dat CCS niets oplost, het is een kwestie van afval te storten in de zee om vlotjes verder te produceren op dezelfde vervuilende manier. Deze techniek dwingt niemand om te kijken naar groenere productieprocessen, gebruik maken van circulaire reststromen, afstappen van fossiele brandstoffen…

Risico-financiering

De industrie kent investeringsscycli van 20 tot 30 jaar, er rest dus nog maar één grote investeringsronde tot 2050. Er heerst al enkele jaren een overcapaciteit aan ethyleen op de internationale markt. Carbon Tracker deed in 2020 een interessante studie ‘The Future’s Not in Plastics: Why plastics demand won’t rescue the oil sector’. Hierin stelt ze dat het aanbod in ethyleen veel sneller groeit dan vraag. Het is dus financieel een risico-investering om een fabriek te bouwen in een nu-al-oververzadigde markt. 

De investeringsbeslissing van Ineos legt een grotere lacune bloot. We missen een duidelijk Vlaams industrieel klimaatbeleid. Hoe gaan we onze CO2 reduceren? Welke productieprocessen laten we nog toe in onze haven? En vooral hoe gaan we de transitie betalen? 

Climaxi betreurt dus de goedkeuring van de vergunning voor Ineos Project One. Samen met Clienth Earth en een tiental andere organisaties bekijken we welke juridische vervolg stappen we kunnen nemen.