Herzele: nu ook buurtwegen slachtoffer N42

n42

De procedure die de Vlaamse Overheid lanceerde om een bouwvergunning te verkrijgen voor de omleiding van de N42 ligt gedurende een aantal maanden weer stil. De overheid vergat de buurtwegen, die op het omgelegde tracé uitkomen, af te schaffen. Als dat niet eerst gebeurt, kan men geen bouwvergunning uitreiken.  Buurtbewoners, fietsverenigingen en allerhande actiecomités dienen opnieuw bezwaar in. vzw Climaxi en vzw ’t Uilekot steunen hen daarin.

De Administratie Wegen en Verkeer maakte hiervoor een motivatienota op die als redenering heeft dat het aanleggen van de N42 nuttiger is voor het algemeen belang dan dat de afschaffing van deze buurtwegen schadelijk is op lokaal niveau (Je vindt die onder onze tab downloads, rubriek actiemateriaal en titel Motivatienota). Op die manier komt men tot een soort zwart-wit denken dat nefast is voor deze buurt. Men kan immers ook wegen aanleggen en de buurtwegen proberen te behouden.

De toelichting bij de wetgeving is daarin zelfs bijzonder duidelijk: “Het is uiteraard het best indien een verkaveling of bouwproject zo ontworpen wordt dat een buurtweg niet hoeft te worden afgeschaft of verlegd….Afschaffing is slechts de laatste optie, en daarbij geldt dezelfde volgorde van werken. “

In dit gaat het over een netwerk van buurtwegen dat voorziet in de sociale verbanden in de deelgemeente Sint-Lievens-Esse. Vooral wat betreft de onderbreking van de buurtweg in de Leugenstraat merkt men dat families in een wijk met o.m. oudere bewoners van elkaar gescheiden worden en méér dan 1 km dienen rond te stappen om mekaar te zien.  Ook toeristische initiatieven als ‘Word Flandrien’ maakten in het verleden gretig gebruik van de Leugenstraat. Het gaat dus om méér dan lokale verbanden.

Bovendien wordt ook de buurtweg van Herzele (Schonenberg) naar het centrum van Zottegemafgeschaft. Deze weg werd destijds verhard om rechtstreeks verkeer mogelijk te maken. De weg werd opgenomen in de door de gemeente Herzele ontworpen toeristische Paterroute ( vermeld op Vlaanderen FietslandFietsroutes.orgToerisme Oost-Vlaanderen) en wordt jaarlijks veelvuldig gebruikt door duizenden wandelaars en wielertoeristen , die soms van ver buiten de streek komen.

Een aantal van deze wegen sluit aan op het Fietsknooppuntennetwerk in de provincie Oost-Vlaanderen. Ze zorgen bovendien voor een veilige verplaatsing. Het grootste deel van deze wegen en toeristische routes wordt omgelegd via ventwegen naar de Schipstraat. Aan die Schipstraat wordt tegelijkertijd een kruispunt gebouwd waarin deze ventwegen samenkomen met de op- en afritten van de nieuw geplande N42. Deze omlegging komt de veiligheid van plaatselijke bewoners en andere gebruikers niet ten goede. Men mag er zelfs bijna niet aan denken dat men de duizenden fietstoeristen die deze wegen jaarlijks gebruiken gaat omleiden naar het op- en afrittencomplex van een primaire weg, vlak na een scherpe bocht op 50 meter afstand.

De actievoerders willen dan ook uitdrukkelijk vragen dat deze rechtstreekse verbindingen behouden worden en dat men minstens in de Leugenstraat en de Schonenberg de ondertunneling van de N42 voorziet.

Filip De Bodt

Het bezwaar tegen de afschaffing van de buurtwegen kan ingediend worden tot en met 26 maart 2017 bij het College van Burgemeester en Schepenen van en te 9550 Herzele. Je kan het ook opsturen naar vzw Climaxi Groenlaan 39 9550 Herzele of scannen en mailen naar filip(at)climaxi(punt)be. Je vindt het ook hier onder de rubriek actiemateriaal, buurtwegenbezwaar.