Havens van Antwerpen en Zeebrugge fusioneren zonder afdoend milieukader

Vandaag, 12 februari, werd bekend dat de havens van Antwerpen en Zeebrugge gaan fusioneren. Samen willen ze ‘de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent’  vzw Climaxi schrikt van deze grote woorden. In het verleden tekende de Haven van Antwerpen ook het klimaatproject Sign for My Future terwijl ze met een immens probleem zit van interne vervuiling door plastic keutels.

Volgens Antwerps Havenschepen De Ridder biedt deze fusie de kans om "nog meer in te zetten op de transitie naar een koolstofarme economie"

Dat probleem kwam vorig jaar in de media na een aantal acties van o.m. Climaxi. Het Antwerps Havenbedrijf stelde toen dat men acties zou lanceren om die vervuiling in de toekomst op te lossen. Ondanks herhaald aandringen zijn ons, buiten een aantal vrijwillige opkuisacties, geen structurele maatregelen bekend die voor enige verandering zorgden. Integendeel, recent kwam Climaxi te weten dat de bedrijven die de wetgeving aan hun laars lappen niet eens grondig gecontroleerd of beboet worden. Het blijft bij een paar zachte aanmaningen. Dit werd bevestigd door Vlaams Parlementslid Mieke Schauvliege die aantoonde dat er sinds 2015 slechts drie bekeuringen werden uitgeschreven…ondanks duidelijke overtredingen.

Bovendien is er nog het debacle van het Ineos-dossier. Volgens een onderzoek van Climaxi neemt de overheid het in de Antwerpse haven ook niet al te nauw met de uitreiking van milieuvergunningen: verplichte adviezen (van Administratie Natuur en Bos of Administratie Zorg en Gezondheid) die moeten garanderen dat de volksgezondheid of natuur beschermd wordt ontbreken systematisch, ook al bevinden woonkernen of natuurgebieden zich op een paar honderd meter afstand.

Climaxi is niet tegen havens of fusies, maar vindt wel dat de havens hun werk ernstig moeten doen op vlak van milieu, ecologie en klimaat. Dat werk start bij het nakomen van beloftes, het oplossen van interne vervuiling en het streven naar degelijke en onderbouwde vergunningen. 

De Vlaamse ministers die in een begeleidend filmpje met een melig muziekje de fusie bewieroken en de mond vol hebben over transitie, klimaat en duurzaamheid zouden er dan ook beter voor zorgen dat het wettelijk kader rond milieu aangescherpt wordt. Dan pas krijgen we misschien eens ‘een prachtige dag for Vlaanderen’, zoals minister-president Jan Jambon de videoboodschappen van politici afsluit. In de toekomst lijkt het eerder de andere kant op te gaan met levenslange in plaats van termijngewonden vergunningen, afgeslankte procedures, minder adviezen en controles.

Filip De Bodt