Europese petitie tegen elektrisch pulsvissen.

elektrisch vissen 2

De visserijcommissie van het Europees Parlement wil elektrisch vissen met de pulskor voor iedereen toegankelijk maken. Dat besliste ze een paar weken geleden. Een aantal beperkende amendementen werden bij staking van stemmen verworpen. Op 16 januari hakt het Europees Parlement de knoop door in plenaire zitting. Europese vakbonden van kleine vissers én milieuorganisaties als Climaxi verspreiden een petitie die tot nu toe méér dan vijftigduizend handtekening haalt.

Elektrisch vissen was altijd verboden in de Europese Unie, tot Nederlandse bedrijven in 2007 de pulskor uitvonden. Via een net dat boven de bodem zweeft worden kleine elektrische stroomstoten naar de bodem gestuurd. Die doen de vis opschrikken en in de netten terecht komen. Doelsoorten zijn tong en andere platvissen die op de bodem leven. Deze manier van vissen werd aanvankelijk bejubeld door een aantal natuurorganisaties, die vonden dat dit een oplossing was voor de zware bodemberoering die de boomkor veroorzaakt: zware kettingen schuren over de bodem en jagen de vis op. Beide soorten visserij werden voortdurend met mekaar vergeleken. Over passieve manieren van vissen met de hengel, rechtopstaande netten en ander lichter materiaal werd niet gerept.

Na een tijdje kwam men ook tot de vaststelling dat ronde vissoorten (kabeljauw bijvoorbeeld) schade ondervonden door de techniek. Een aantal vissers denkt ook dat elektrische velden de vissen wegjagen. Zij staven dit door de terugvallende oogsten van de laatste drie jaar. Wetenschappelijke instituten als ILVO en een aantal universiteiten konden tot nu toe geen nadelige effecten bewijzen. vzw Climaxi vindt dat men de bewijsvorming moet omkeren: men moet ondubbelzinnig kunnen aantonen dat elektrisch vissen onschadelijk en sociaal eerlijk is tegenover andere vissers voor men de techniek toelaat.

In de documentaire Fish&Run 3 laat Climaxi kustvissers getuigen over de teruglopende vangsten: “De Noordzee voor onze kust is kapot en we moeten steeds verder in zee gaan om nog met een behoorlijke vangt naar huis te komen.” Wat vast staat is er méér Nederlandse schepen voor de kust varen. Die zijn vaak met de elektrische puls uitgerust. Nederland kreeg een tachtigtal ontheffingen (uitzonderingen) op de bestaande Europese wetgeving die elektrisch vissen nog altijd verbiedt. Voor- en tegenstander zeggen ook unaniem dat de pulskor efficiënter vist en tot 30 % meer opbrengst genereert. Franse, Engelse en Belgische kanaalvissers kijken boos toe hoe de concurrentie de zee leeg vist .

Tijdens de zitting van de visserijcommissie werd een tekst goedgekeurd die de pulskor in de toekomst veralgemeend zou toelaten. Daar is in visserijmilieus veel protest rond. De Franse NGO Bloom (bescherming oceanen), LIFE (Low Impact Fishers of Europe) en vzw Climaxi verspreiden in elk geval een petitie waarmee ze honderdduizend handtekeningen willen verzamelen. Die worden naar alle Europese parlementsleden gestuurd. We vragen hen om tijdens de beslissende zitting van 16 januari een standpunt in te nemen tegen de elektrische visserij. Tekenen kan hier!

Filip De Bodt