Europese Green Deal mismeesterd door gemeenschappelijke landbouwpolitiek

De belangrijkste Europese politieke krachten hebben vorige week een stemakkoord gesloten over de GLP, dat indien het aangenomen wordt door het Europees parlement tijdens de plenaire  zitting vanaf 21 oktober, rampzalige gevolgen zal hebben voor de bescherming van de biodiversiteit, de natuur en de strijd tegen de klimaatverandering.                                                                                                                                                                                                                        
De stemming zal plaats vinden in dezelfde week als de vergadering van de Europese Raad van de ministers van landbouw, waarvan de inbreng cruciaal zal zijn voor het uitwerken van een GLP die ambitieus is op het vlak van het leefmilieu - ondanks het feit dat de nationale regeringen op dat vlak de lat niet erg hoog leggen.

Het akkoord over de volgende gemeenschappelijke landbouwpolitiek, ondertekend door de drie belangrijkste Europese poltieke groepen - de Europese Volkspartij, de Socialisten&Democraten en Renew Europe (de liberalen) - heeft negatieve gevolgen voor het milieu en dreigt de inspanningen voor het leefmilieu van de nieuwe Europese Commissie teniet te doen. De belangrijkste Europese vertegenwoordigers van de civiele maatschappij en de NGO’s die zich met milieu bezighouden wijzen het ten sterkste af. Het Europees parlement dreigt zo het proces van de Green Deal en zijn onlangs goedgekeurde doelstellingen (Farm to Fork en Biodiversiteit 2030) te gaan boycotten.

De drie grote partijen kwamen overeen om  geen specifieke budgetten toe te kennen voor de bescherming van de biodiversiteit in landbouwgebied (zoals de aanleg van vijvers, hagen en vochtige zones) zoals nochtans voorzien in de Europese strategie van biodiversiteit 2030, en om de verplichting te schrappen minstens 10% van de landbouwgrond aan de biodiversiteit toe te wijzen. Deze elementen zijn noodzakelijk en essentieel voor de talloze bedreigde soorten in Europa. Een ander verontrustend element in dit akkoord is het schrappen van de verplichting om permanente weidegrond om te vormen tot Natura 2000-sites. Dat zouden publieke zones zijn die beschermd moeten blijven voor het welzijn van mens en dier en het milieu op zich.

Het akkoord kan ook heel vernietigend werken door het afleiden van geldstromen naar ”leefmilieuprojecten” die enkel grote ondernemingen zich kunnen veroorloven en waarvan de voordelen voor het milieu uiterst twijfelachtig zijn door de toegepaste precisie-landbouw. Deze vorm van greenwashing, gefinancierd met Europese fondsen, kan de biologische landbouw en de agro-ecologie ernstig afstraffen.

Marta Messa, directrice van Slow Food Europe en verantwoordelijke van het Slow Food bureau in Brussel, noemt dit akkoord een capitulatie voor de intensieve landbouw. Het zorgt voor een status quo die een beperkte groep bevoordeelt en de steun opzegt aan de agro-ecologische producenten van onze dagelijkse voedingsmiddelen. Wij roepen de leden van het Europese parlement daarom op zich te houden aan hun beloften tegenover de burger bij de verkiezingen van 2019, en wij vragen een belangrijkere en meer concrete strijd tegen de opwarming van de aarde en voor de bescherming van de biodiversiteit. Wij roepen ook de Europese burgers op waakzaam te zijn en deel te nemen aan acties die beslissen over de toekomst van onze voeding, onze aarde en onze toekomst.

Vandaag is jaarlijks meer dan 35% van het totale Europese budget, dit is ongeveer 60 miljard euro, bestemd voor tussenkomsten van de GLP, die hoofdzakelijk de intensieve en industriële landbouw financiert. Dit productiemodel is een van de belangrijkste oorzaken van belangrijke verliezen op gebied van biodiversiteit, van water- en luchtvervuiling en van de klimaatswijziging.

Talrijke studies en meer dan 3600 wetenschappers bevestigen dat de intensieve landbouw talloze soorten doet uitsterven. Sinds 1980 verloor Europa 57% van zijn weidevogels, vlinders, bijen en bestuivers.

Bron: https://www.slowfood.com/sloweurope/en/
Vertaling: Tom Batselier

 

farmtofork