Een dierentuin in D'hoppe

d'hoppe

In april 2002 ging, als reactie op het afsluiten van het Hoppebos, het eerste vertelweekend Blauwkousjes door in het Vloesbergse d'Hoppe. Er begon een hevige strijd van ongeveer 5 jaar voor de sluiting van het illegale stort en tegen het omhakken van het bos. In 2013 bevestigde het Hof van Beroep van Mons de uitspraak van 2011 door de Rechtbank van Eerste aanleg vanTournai: Marcel Fort moeten binnen de drie jaar beginnen aan de sanering van zijn stort. Het hof vordert een waarborg van 13 miljoen euro. Ondertussen is er niks gebeurd. Of toch: Marcel Fort wil een dierentuin en vakantiepark openen in het gehucht.

Marcel Fort, de uitbater van het illegale stort de 'Radar' en van de illegale zavelgroeve Mont de Rhodes, had destijds ook het Hoppebos opgekocht. Om pottenkijkers buiten te houden werd het bos met vijf rijen, tussen treinbilden gespannen, prikkeldraad ontoegankelijk gemaakt. Door de felle reactie van velen zag de gemeente Vloesberg zich na enkele weken genoodzaakt om de afsluiting weg te halen. Doch, het hek was van de dam.

 

De kritiek op het storten en op de zavelwinning groeide. Maar ook de terreur van Fort nam toe. Het bos werd daarin steevast als chantagemiddel gebruikt. Reeds in 2002 begon hij, dwars door het Hoppebos, een niet vergunde weg aan te leggen. Onder die weg werd door onnoemelijk veel vrachtwagens bouwafval gestort. Tijdens een actie, die de wegenwerken wou verhinderen, belandde een VRT journalist in het ziekenhuis nadat Tony Fort hem met een hamer op het hoofd sloeg. De journalist was een half jaar werkonbekwaam en liep blijvende hersenschade op.

 

Fort groef een geul in zijn bos om het afvalwater van d'Hoppe naar de ecologisch uiterst waardevolle bronbeken en naar het eveneens tot Natura 2000 behorende Brakelbos te kanaliseren. De Brakelse Sassegembeek verloor daardoor onder meer de zeldzame beekprik, de donderpad en de beekforel.In september 2005 voleindigde Marcel Fort zijn wegennet dwars door het hart van het Hoppebos en leidend naar het centrum van d'Hoppe.

 

Tijdens een actie die de finale wegenwerken wou verhinderen werd uitvoerend burgemeester Philippe Mettens (PS) net niet getroffen door de grijper van een bulldozer die Marcel Fort hem boven het hoofd slingerde. Het ganse land was getuige van het feit dat twee cameramensen van de VRT ternauwernood aan de dood ontsnapten toen de vrachtwagen van Tony Fort met een zijwaarts manoeuvre regelrecht op hen inreed.

Actievoerders blokkeerden het stort, de rijksweg Brakel-Ronse. Ze organiseerden drie betogingen, talloze andere acties, gingen naar de rechtbank enz… Toen de gemeente ook nog eens zijn eigen bomen in het bos wou rooien, kwam daar ook nog een bezetting van die bomen bij. En een ontruiming die nationale pers haalde.

Onder de noemer 'Het Grote Vraagteken', trok in oktober 2005 een optocht van zevenhonderd mensen naar het centrum van Vloesberg. De burgemeesters Philippe Mettens en Rudy Demotte stonden de manifestanten aldaar te woord. Zij beloofden na drie jaar woelige strijd het Hoppebos te beschermen en zij zeiden dat ze alles in handen hadden om zulks te doen.

Het stort was in 2003 al gesloten maar werd nog regelmatig gebruikt, ondanks de afwezigheid van drainage, het afscheuren van een volledige wand en de aanwezigheid van zéér hoge dosissen zware metalen in de omgeving.

In 2005 werden de woorden eindelijk hard gemaakt en legde men de zegels. Een jaar later gaan ook de zavelputten van Fort dicht. Een klacht bij Europa van vzw ’t Uilekot en het Comité Fo(e)rt stimuleerde de politici: Europa dreigde ermee subsidies voor België in te trekken.

De plaatselijke horeca (d’Hoppe is een gekend wandeloord) kon herleven. Toch bleef men met een aantal problemen zitten: wie moet dat stort saneren? Wat met de weg en de illegale gracht in het bos? Met de gewelddaden die Marcel en Tony Fort op hun conto hadden?

Op vrijdag 6 maart 2013 viel er evenwel een ander doek: Marcel Fort moet binnen de drie maanden, onder overheidscontrole zijn stort beginnen te saneren. Om er zeker van te zijn dat dit effectief gebeurt, moet hij 13 miljoen euro op een geblokkeerde rekening zetten van het Waalse Gewest.

Ondertussen werd het stil. De sanering kwam er niet en er gingen geruchten de ronde over faillissementen. Volgens trendstop bestaat de NV Fort-Labiau in elk geval nog en legt die trouwe een jaarrekening neer met om en bij de 7.000.000 aan reserves voor risico’s en pensioenen én een activa-verlies van ongeveer 6.000.000 per jaar.  Climaxi zoekt momenteel uit hoe de vork precies in de steel zit.

 

Dierentuin.

 

Ondertussen gaat het gerucht de ronde in D’hoppe dat de familie Fort op de oude terreinen van de zavelputten een  vakantiedorp en dierentuin wil starten “om de toeristische waarde van het dorp te verhogen.” Het gemeentebestuur zou het idee niet ongenegen zijn maar wil wel alle inwoners inspraak geven. Wij zijn alvast op onze hoede!

 

Filip De Bodt