Climaxi over Geraardsbergse 'Den Bleek'

Climaxi (beweging voor Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid) volgt via zijn Z.O.-Vlaamse afdeling sinds begin dit jaar de sluiting van het 130 jaar oude zwembad Den Bleek te Geraardsbergen op. Voor ons begint de strijd tegen de klimaatopwarming bij eenvoudige dingen: er bijvoorbeeld voor zorgen dat iedereen in eigen gemeente voor stedelijke dienstverlening terecht kan. Dat vermijdt buitensporige mobiliteit en files.

 

Door de slechte budgettaire toestand van de stad besloot de CD&V-Open VLD meerderheid om dit openluchtzwembad te sluiten. Menig Geraardsbergenaar (jong en oud) kreeg een steek in het hart. Den Bleek is niet zomaar den Bleek: het is een paradijs in het centrum van de stad die de bevolking van Geraardsbergen in de zomer verkoeling biedt. Heel wat mensen in het centrum van de stad hebben het al niet breed, maar kunnen hier genieten van wat rust en amusement.

 

De omgeving van ‘Den Dok’ is geklasseerd als landschap en was vroeger een soort van open lucht wasserette waar het gewone volk de was kwam doen. In 2012 werd een deel van de omgeving al verknoeid door een grote parking, die bovendien een deel van de waterbufferzone in beslag neemt

 

Volgens het stadsbestuur kost de uitbating evenwel teveel. In een informele nota wordt door het stadsbestuur gesteld dat er jaarlijks 144.000 € verlies gemaakt wordt. Mits de nodige investeringen zou dit de komende jaren oplopen tot 280.000 €. Wel worden die investeringen zeer hoog ingeschat: de vernieuwing van het zwembad wordt op 400.000 € geschat. Eenzelfde bedrag wordt voorzien voor vernieuwing burelen en inkom, nog eens zoveel voor een nieuwe machinekamer én bijna evenveel voor speeltoestellen en omgevingswerken. Climaxi vroeg wat cijfers op bij zwembadbouwers en komt tot de conclusie dat het investeringsbedrag gerust kan gehalveerd worden. In dat geval zou het jaarlijkse verlies al beperkt worden tot 210.000 €. Bovendien moeten na zo een investering de onderhoudskosten kunnen zakken.

 

Wij deden ook een rondvraag bij verschillende openluchtzwembaden in België en kregen van hen vele tips: “Een zwembad is een service aan de bevolking, dat gaat altijd geld kosten, zegt een sportfunctionaris, “maar men kan kijken of er geen dubbel gebruik mogelijk is: openstellen van de cafetaria voor senioren, kleedkamers ook laten gebruiken door scholen of andere verenigingen, proberen de cafetaria een gans jaar te laten renderen.”

 

Bovendien namen we contact op met de Intercommunale Farys, waar Geraardsbergen aandeelhouder van is en waar de Geraardsbergse burgemeester in het bestuur zit. Die groepeert een aantal wateractiviteiten en kan vb. besparen op redders doordat ze mensen een voltijds contract kan geven en ze op verschillende plaatsen kan laten werken. Climaxi stelt dan ook voor dat Geraardsbergen het dossier op de tafel van Farys gaat leggen en dat de stad samen met de intercommunale een oplossing uitwerkt.

 

De Stad Geraardsbergen startte alvast een procedure om zijn milieuvergunning voor de uitbating stop te zetten: zo maakt de stad het onmogelijk om deze zomer nog een uitbating te voorzien en negeert ze definitief de bezwaren van zijn inwoners. Als een milieuvergunning gestopt wordt, dan betekent dat ook dat ze nadien opnieuw aangevraagd moet worden, als de activiteiten zouden hernomen worden. Dat duurt maanden. Door de stopzetting te vragen wil het stadsbestuur vermijden dat er nog kan gezwommen worden en kan ze op korte termijn niet meer op haar piste terug komen. De stad tracht de volksbevragingen die Comité ‘Den Dok blijft’ en de SP.a momenteel organiseren op deze manier ook zonder voorwerp te maken.

 

Filip De Bodt, gsm 0496/71 84 72, filip@climaxi.be
Wim Schrever, gsm 0475/86 19 08, wim@climaxi.be

voor Climaxi, met de steun van Actiegroep Den Dok Blijft

Den Open Dok