Climaxi maakt docu rond water nav Infomarkten 'Ruimte voor Water'

Naar aanleiding van de infomarkten ‘Ruimte voor Water’ maakte Climaxi een filmpje. Professoren als Patrick Meire en Philippe Huybrechts leggen er in uit hoe de klimaatopwarming de verdere stijging van het zeewater en het overstromingsrisico in het binnenland doen toenemen: “We zitten in een badkuip, waarbij water dat afgevoerd wordt de zee niet meer in kan.”

unal luchtfoto

Bij de uitwerking van het project ‘Ruimte voor Water’ van De Waterweg, Provincie Oost-Vlaanderen en partners moet volgens Climaxi het beslist beleid van jaren terug ook in vraag gesteld worden. Men kiest voor ruimte voor water maar behoudt vroegere opties rond vernieuwing van sluizen, dijken… Hoe relevant is een vernieuwing van alle sluizen op de Dender? Is dat de kost van 120 miljoen Euro wel waard? Die kost is hoog in vergelijking met de kost voor het aanpassen van de kustlijn aan de stijgende zeespiegel (300 miljoen Euro).

Redelijke alternatieven

Er is ook onvoldoende (lees: geen) klassiek vrachtvervoer op de Dender om die kost te verantwoorden. Ter vergelijking: in dezelfde regio Zuid-Oost-Vlaanderen is er op de Leie een vrachtvervoer van 8 miljoen ton per jaar en de Bovenschelde telt 10 miljoen ton vrachtverkeer per jaar. Uit de vergelijking met de Leie en de Schelde is de rol van de Dender op vlak van klassiek vrachtvervoer nihil. Terwijl de winst voor natuur heel groot is  omdat de Dender het langste aaneengesloten groen(bestemd)- en openruimtegebied is in heel de provincie Oost-Vlaanderen.

Climaxi staat open voor alternatief vrachtverkeer op de Dender met kleine vb. elektrische schepen. Een kleine aak haalt makkelijk vijf vrachtwagens van de weg. Kleine schepen kunnen een alternatief zijn voor de traditionele scheepvaart waar men de sluizen op berekent, maar die helaas compleet verdwenen is op de Dender. Kleine scheepvaart staat hermeandering en de aanleg van natuurlijke overstromingsgebieden evenmin in de weg. Zo realiseren we een samengaan tussen natuur en klimaatbewuster economie.

luchtfoto overboelare

Daarom is Climaxi voorstander van een natuurlijkere inrichting via vernatting en hermeandering van de Dender, vanaf de taalgrens. Het gedeeltelijk uitgraven van de historische meanders waar de ruimte beschikbaar is of vernatting van bestaande meersen zorgen ervoor dat het water langer vastgehouden wordt, waardoor het meer kan indringen in de bodem. Dat komt het grondwaterpeil ten goede. En dat is nodig gezien de toenemende droogteproblematiek.

Voor mens en natuur

Bovendien zorgt hermeandering voor een natuurlijke stroming op het water. Ook dat is nodig om de biodiversiteit te vergroten. Kortom, de hermeandering van de Dender kan zorgen voor een grotere ecosysteem-waarde, waar niet enkel de mensen maar ook verschillende sectoren (recreatie, toerisme) van de maatschappij beter bij zullen varen.

Sluizen zijn een manier om water snel af te voeren of op te houden. Volgens waterexperts als Patrick Meire dreigen we op die manier een botsing te creëren tussen snel afgevoerd water en de stijgende zeespiegel. Men mag nog zoveel sluizen en dijken bouwen als men wil, ergens moet de badkuip dan overlopen. Vlaanderen moet bereid zijn de fouten uit het verleden recht te zetten.

Je kan het filmpje (de eerste 16 minuten van een uitgebreider programma) bekijken via deze link.

Filip De Bodt
Wim Schrever
vzw Climaxi
0496/718472

Bovenstaande foto's geven aan dat er o.m. in watergevoelig Geraardsbergen ruimte is om meer water op te vangen met buffers en meanders.