Bolsonaro belooft 60 dagen geen brand te stichten.

De Braziliaanse president Bolsonaro vaardigde een verbod uit van 60 dagen op het veroorzaken van branden in het Amazonewoud. Tegelijkertijd intensifieert de president de aanleg van wegen door het woud en zoekt hij conflicten met de inheemse bevolking. Daar zou zijn leger wel eens goed bij pas kunnen komen.

Bolsonaro kwam onder druk te staan van de G7 en een aantal Europese landen die ermee dreigden de onderhandelingen over het Mercosurverdrag op te zeggen. Dat verdrag garandeert vrijere toegang voor o.m. Braziliaans vlees en soya in Europa. De landbouw-industrielobby begon zich te roeren in het debat.

Uitgerekend vandaag maakte Greenpeace in een rapport bekend dat de Belgische landbouw linkt aan het Amazonewoud: “Op basis van een recent Greenpeace-rapport “Mordue de Viande” heeft Greenpeace België de impact onderzocht van onze veeteelt en in het bijzonder van de Vlaamse veeteelt die voor haar voeder sterk afhankelijk is van geïmporteerde soja. Voor de productie van 1 kg Belgisch varkensvlees is ongeveer 860 g sojaschroot nodig; 670 g voor 1 kg kippenvlees, 443 g voor 1 kg rundvlees en 610 g voor 1 kg eieren. Het landbouwareaal dat nodig is om aan de vraag naar Belgische soja te voldoen, is aanzienlijk toegenomen, van 1,5 miljoen hectare tot 2,7 miljoen hectare tussen 2013 en 2017 [7] - een stijging van meer dan 80% in 4 jaar tijd. Naast de grote risico's op ontbossing in meer dan de helft van dit gebied, gaat het hier om 90% van de totale oppervlakte van België. Kunnen we nog wel spreken over 'vlees van bij ons'?", vraagt Sébastien Snoeck, expert duurzame landbouw en veeteelt bij Greenpeace België, zich af. "Het overgrote deel van onze veestapel krijgt soja te eten die uit Zuid-Amerika wordt aangesleept. Dat hangt samen met de toenemende concentratie van kippen en varkens in megastallen aan de ene kant, en het gebrek aan steun voor familiebedrijven die het milieu respecteren aan de andere kant".

BNP-PARIBAS

GROEN-kamerlid Dieter Van Besien brengt de linken in De Morgen nog concrete rin kaart: “Als de grootste aandeelhouder van grootbank BNP Paribas is het ook de taak van de regering grondig na te vragen hoe deze bank haar omvangrijke leningen van meerdere miljarden euro's aan een aantal van de bedrijven die de Braziliaanse soja- en rundvleesindustrie domineren (Cargill, ADM, Bunge, Louis Dreyfus Company) verantwoordt en onder welke voorwaarden deze leningen zijn gegeven. Hetzelfde geldt voor de aandelen van deze bedrijven die BNP Paribas bezit (met name in Minerva, Marfrig en Bunge)."

BOLSONARO

Ondertussen slaat en zalft Bolsonaro verder. Terwijl hij voor 60 dagen brandstichtingen in de Amazone verbiedt, laat hij door aannemers en het leger driftig verder werken aan de BR-163, een autostrade van Rio Grande Do Sul tot Santarem in het Amazonewoud. Of dat leger er is om mee asfalt te gieten is sterk te betwijfelen. Volgens het persagentschap IPS is er een rechtstreekse link met de soya-kweek: “De autostrade loopt recht de door Cargill gebouwde terminal in Santarem binnen. Van daar gaat de Soya naar Europa en China. Deze en andere havens maken deel uit van een infrastructuurnetwerk dat de transportkosten over land en zee goedkoper moeten maken.” 

INHEEMSE VOLKEREN

Ook de Inheemse volkeren worden door Bolsonar en zijn leger bedreigd. In een interview met de Nederlandse krant Trouw zegt Sonia Guajajara (Guarani-volk) “We zijn erg bezorgd, want op dit moment wordt in het congres het wetsvoorstel PEC187 behandeld. Dat maakt het mogelijk grond binnen inheemse territoria (die wettelijk beschermd zijn en 14 procent van het Amazone-gebied omvatten, red.) te gebruiken voor commercieel gewin door derden, onder andere om soja te telen en naar goud te zoeken. Dat is voor ons desastreus want de soja verdringt onze eigen teelten van bijvoorbeeld bonen, rijst en cassave. En de goudzoekers brengen geweld, prostitutie en de vergiftiging van het bos door kwik met zich mee.”

Filip De Bodt