Bezwaar tegen nieuwe bouwaanvraag trambaan Geraardsbergen

Eerder dit jaar probeerde het stadsbestuur van Geraardsbergen de voormalige trambaan te verkopen. Groen Geraardsbergen en Rebus vzw spraken zich uit tegen de verkoop van de trambaan. Een afscheuring van Vlaams Belang, ‘t Alternatief, diende een klacht in bij de Gouverneur, die de verkoop tegenhield. Het stadsbestuur ging het daar niet bij laten en zou beslist een nieuwe poging wagen.

bouwaanvraag appartement trambaan Gbergen

De projectontwikkelaar met bouwplannen langs die trambaan heeft daarop niet gewacht. Vanaf vandaag loopt het openbaar onderzoek voor zijn bouwaanvraag. Hij heeft plannen voor een appartementsblok bij het begin van de trambaan (komende vanaf de Astridlaan). Ook de naastgelegen supermarkt Lidl aast op de aanpassingen: voor hen zou het dan mogelijk zijn om de parking van hun vestiging aan de Astridlaan verder uit te breiden, over de vroegere tramweg heen. Het gaat eigenlijk om twee bouwaanvragen: een eerste om de trambaan op te hogen en een tweede voor de bouw van een zeven verdiepingen tellend appartementsgebouw.

Het openbaar onderzoek loopt van 3 juni tot 2 juli.
 

Aanval op open ruimte

Climaxi vzw tekent bezwaar aan, en wel om volgende redenen:

We vinden het geen goed idee dat die openbare trambaan wordt aangepast ten voordele van een projectontwikkelaar. Ondanks de beloften om de weg intact te laten, zal dat in de praktijk vast niet zo zijn. Dat maakt het er voor gebruikers van de voomalige trambaan te voet of per fiets niet veiliger op. Bovendien zullen zij de weg moeten delen met auto- en ander verkeer dat van en naar het appartementsgebouw beweegt (overwegend autoverkeer).

De kans is overigens groot dat de rest van de trambaan dan makkelijk mee wordt ingebed in een extra sluipweg voor autoverkeer tussen de N42 en Deftinge/Brakel. Dat zal nog meer open ruimte vernielen en opvullen met auto- en vrachtverkeer. Ook het nog verder asfalteren van waterdoorlatende gronden kan ons nog zuur opbreken. Met de ongeziene droogte van de voorbije en komende weken is dat besef ten gronde gegroeid in de collectieve gedachtengang.

Daarenboven is het geen goed idee om op de reeds overbelaste Astridlaan, nog meer auto- en ander verkeer toe te voegen: de Astridlaan is de enige uitweg voor de toekomstige bewoners van het appartementsblok. Dat zal zorgen voor nog meer in- en uitrijdend verkeer (vooral autoverkeer). Het zal overigens helemaal niet veilig kunnen gebeuren: op de Astridlaan gebeuren het meeste ongevallen langs de N42 tussen Wetteren en Geraardsbergen.

Verder is de inbreuk op de open ruimte en natuur niet te verantwoorden. De impact van de over-betonering van Vlaanderen is nu al bijzonder groot. Het is hoognodig verdere inname van open ruimte tegen te houden en de verharding een halt toe te roepen.

Ook voor de waterhuishouding is dat belangrijk. In een regio met flink wat ervaring in overstromingen zou dat moeten doorwegen. De beek die nu dwars over het perceel loopt, zal moeten ingekapseld worden. Ook dat kan mogelijk zorgen voor nog meer problemen bij wateroverlast.


Autoloos voetgangers- en fietsersalternatief

Climaxi vindt  een uitbreiding van woon- en handelspanden langs de overbelaste Astridlaan geen goed idee. Ook het opgeven van natuurlijke rijkdom kan volgens ons niet toegelaten worden. Door de corona-crisis is des te meer duidelijk geworden dat we ruimte moeten maken ipv ze verder in te nemen.

Volgens Climaxi kan de voormalige trambaan beter ingericht worden als autoloos voetgangers- en fietsersalternatief tussen Geraardsbergen en de omliggende dorpen, helemaal tot Herzele, zoals het traject van de tram oorspronkelijk liep (zie onze petitie van begin februari van dit jaar, die we opstartten n.a.v. de eerdere bouwaanvraag). Zo'n fietsroute zou een snelle en groene toeristisch/functionele fietsverbinding tussen Geraardsbergen en Herzele mogelijk maken. Vanaf Sint-Lievens-Esse ligt die heraangelegde trambaan er al. Er kan makkelijk op aangesloten worden. En voorbij het station van Herzele kan er opnieuw aangesloten worden op de autovrije voet- en fietsweg naar Sint-Lievens-Houtem.

De realisatie van een autoloze weg op een voormalige trambaan die een heel stuk van Zuid-Oost-Vlaanderen verbindt is bovendien een  herwaardering van regionaal erfgoed. Van zo'n verbindende wandel- en fietsweg zullen veel meer mensen kunnen genieten.

Wim Schrever

De bouwaanvraag voor een appartementsblok langs de voormalige trambaan in Geraardsbergen is geen goed idee: de volledige open ruimte zou worden ingenomen met alle gevolgen van dien voor mens en natuur.
Climaxi vzw tekent bezwaar aan.