België verbiedt puls binnen de 12 mijlszone

Het Europees verbod om verder met elektrische puls te vissen werd nu ook omgezet naar de Belgische wetgeving. Minister Koen Van Den Heuvel verbiedt elektrisch vissen binnen de Belgische 12-mijlszone voor de kust. Vooral Nederlandse schepen kwamen daar de kaas van het brood der Belgen eten.

Pulsvissen is vissen met korte elektrische stootjes, die vooral platvissen doen opschrikken om ze zo in het net te jagen. Volgens een aantal natuurorganisaties en wetenschappers heeft men op die manier minder bodemberoering en brandstofverbruik…wat dan ecologisch een voordeel betekent. Samen met kust- en sportvissers en de Franse organisatie Bloom heeft Climaxi deze vorm van vissen sinds zijn ontstaan kritisch benaderd. Er is inderdaad minder beroering, maar de efficiëntie van dit tuig is zo groot dat je een zee kan leeg vissen voor de ogen van de anderen, met schade voor de visbestanden als gevolg. Het gaat om licht materiaal waarbij je ook in gebieden binnen kan (drijfzand, rotsformaties) die vroeger onbereikbaar waren. Er is bovendien een effect op andere vissoorten die soms de rug breken als ze toevallig in het net komen.

Van bij de eerste visserijfilm “Fish&Run” tot in Het Visserij Blad besteedde Climaxi aandacht aan deze problematiek en koos de vzw de kant van de kleine vissers. Actief zijn rond klimaat betekent voor Climaxi immers ook sociaal geëngageerd zijn en oplossingen zoeken samen met de mensen. Rond het thema voeding komen wij op voor korte keten en lokale productie van echte ambachtslieden.

De discussie tussen voor- en tegenstanders duurt bijna tien jaar. In een testperiode liet Europa vooral de Nederlanders toe een aantal uitzonderingen te verkrijgen op de algemene Europese wet, die stelt dat vissen met elektriciteit verboden is. Een tachtigtal Nederlandse schepen werden met de nieuwe techniek uitgerust en zaaiden vooral onrust bij de Franse ambachtelijke vissers.

Na jaren discussie en heel wat wikken en wegen besloot Europa om de uitzonderingen te laten uitdoven. Wiens licentie vervalt zal geen nieuwe meer krijgen. Tegen 2021 zouden de laatste schepen moeten omgebouwd zijn naar andere technieken. Voor heel wat garnaal- en sportvissers kwam deze datum vrij laat. Zij klagen erover dat de Noordzee voor onze kust vrijwel leeg gevist was. Climaxi zag met eigen ogen op schepen dat dit inderdaad het geval is, terwijl de visbestanden hogerop aan de beter hand zijn.

Om aan die situatie wat te doen besliste CD&V-minister Koen Van den Heuvel (mee dank zij de inzet van het Nieuwpoortse stadsbestuur en zijn actieve visserij-schepen Kris Van De Casteele) om het verbod onmiddellijk te laten ingaan binnen de Belgische 12-mijls-zone voor de kust. Sinds half augustus is het gebruik van de pulskor strafbaar.

Climaxi is blij met deze beslissing en nodigt de minister en alle andere geïnteresseerden op om het hier niet bij te laten. Er zijn nog destructieve vismethoden die het bespreken waard zijn (vb. Flyshoot) én er kan nog heel wat gedaan worden om het herstel van kleinschalige kustvisserij te bevorderen: bijvoorbeeld de uitbreiding van de beschermde zone voor kustvissers.

Filip De Bodt

visboot