Aanpassing wandeling Bourengbos

Gezien de huidige corona-maatregelen dienen we de eerder aangekondigde wandeling in het Bourengbos aan te passen, in overleg met de medewerkende partners: de actie wordt daardoor een vrije wandeling die op eigen initiatief kan gemaakt worden, zonder voorafgaande inschrijving.

De inhoud van de wandeling blijft evenwel onveranderd: we willen de aandacht vestigen op de nakende bomenkap in het Bourengbos en dat daarbij meer oude bomen moeten kunnen bewaard blijven. Aansluitend vragen we de administratie ikv de toenemende dreiging in de klimaatverandereing een debat te starten over bosbeheer in Vlaanderen en Wallonië waarbij de vastgelegde onderhoudsplannen geëvalueerd worden in het licht van de Europese klimaatpolitiek. Dat betekent: meer variëteiten maar ook het sparen van zeldzame en oude bomen.

De bijhorende petitie blijft onveranderd in onze expliciete vraag ter behoud van meer oude bomen in het Bourengbos, vanuit een bosbeheer waarbij ecologische motieven voorrang hebben op economische: elke handtekening telt om deze actie te steunen, via deze link.

Wandelkaart hieronder
Gpx-file via deze link.

Wandelroute vanuit stadscentrum Geraardsbergen tot het begin van de wandeling: via deze link

-----------
version française:

Correction Promenade Bois de Boureng

Compte tenu des mesures actuelles de corona et en concertation avec nos partenaires, nous adaptons la promenade dans le Bois de Boureng: la promenade peut être effectuée de sa propre initiative et il n'est pas nécessaire de s'inscrire. Sur notre site web www.climaxi.be, il y a un lien pour télécharger une carte de la marche (sous "news" et "Agenda"). Vous pouvez également télécharger un fichier GPX.

Le contenu de la promenade reste inchangé : nous voulons attirer l'attention sur la préservation d'un plus grand nombre de vieux arbres dans le Bois de Boureng. Nous demandons ensuite à l'administration d'entamer un débat sur la gestion des forêts en Flandre et en Wallonie dans lequel les plans d'entretien sont évalués en vue du politique climatique européenne. Cela signifie : plus de variétés mais aussi la sauvegarde des arbres rares et anciens.

La pétition d'accompagnement reste également inchangée : les signatures sont les bienvenues, sur ce lien.

Carte de route ci-dessous
Gpx-file sur ce lien..

Promenade du centre ville de Geraardsbergen/Grammont jusqu' au début du promenade pour le climat Bois de Boureng: sur ce lien.