Protestkamp tegen bouw plastic fabriek

Vanmorgen hebben zo ' n 150 klimaatactivisten een protestkamp opgezet ter plaatse van chemisch bedrijf Ineos in de haven van Antwerpen. Met deze bezetting streven de activisten ernaar de lancering van de voorbereidende fase voor de bouw van een nieuwe plastic fabriek, Project One, en de geplande ontbossing van het gebied te voorkomen. De Vlaamse overheid belooft honderden miljoenen staatssteun voor dit project project. ′′Het voorbeeld van de verkeerde keuzes die gemaakt worden over de toekomst van de Vlaamse industrie".

Bezwaarschriften

Om INEOS te starten met de bouw van Project One, waar schaliegas verwerkt wordt tot grondstoffen voor de plastic industrie, moet 55 hectare bos eerst worden geruimd. De vergunningen zijn officieel betwist door meer dan 30 milieuorganisaties en meer dan 1000 burgers citizens. Meer dan 10.000 handtekeningen werden tegen dit project opgehaald tijdens de laatste openbare survey]. Na de goedkeuring van de stad en provincie Antwerpen gaf de regionale milieuvergunning commissie vorige week echter ook een positief advies over het project. Het is nu in handen van de Vlaamse overheid om al dan niet de machtiging te verlenen.

Naast schaliegas en de ontbossing zijn de extra CO2-uitstoot voor plastic productie een grote zorg voor de activisten. Woordvoerdster Jasmijn: ′′Investeren in de productie van meer kunststoffen voor eenmalig gebruik is tegenwoordig absurd, nietwaar? Bovendien, als deze fabriek wordt gebouwd, zal de CO2-uitstoot van Antwerpen met meer dan 5 % stijgen, terwijl ze dringend moeten worden verminderd."


De haven van de toekomst

De Vlaamse overheid heeft voor dit project 16 miljoen euro directe subsidies toegezegd en staat als garant voor maximaal een half miljard euro, beloofde extra belastingprikkels, verlaagde energietarieven en andere gunstige maatregelen measures. ′′Dit is belastinggeld dat gewoon zal verdwijnen als het project mislukt. Onbegrijpelijk en niet te rechtvaardigen", Jasmijn gaat door. Er is ook veel kritiek gericht op Jim Ratcliffe, de particuliere eigenaar van INEOS, die in het verleden in gevaar is gekomen voor belastingontduiking. ′′Staatssteun voor belastingontduikers, wie verzint zoiets eigenlijk?"

De activisten pleiten voor investeringen in circulaire, klimaatneutrale projecten. ′′Met deze fabriek dreigt de havenrisico ' s om de boot volledig te missen. Veel bedrijven en sector investeren sterk in klimaatneutrale productie. Het is niet verstandig om nu te investeren in industriële processen die binnenkort ten einde zullen komen. Als de overheid wil investeren in werkzekerheid, moet ze dat doen in klimaatneutrale, circulaire bedrijven en sector. Zeker niet door subsidies te geven aan een bedrijf als INEOS dat meerdere keren veroordeeld is voor het niet respecteren van sociale rechten en arbeidsomstandigheden."


Schaliegas
De schadelijke effecten van het gebruik van schaliegas worden herhaaldelijk benadrukt door de activisten. ′′Het is schadelijker voor het milieu en het klimaat dan steenkool," zei Jasmijn. ′′De winning, het vervoer en het gebruik van schaliegas zijn enorm vervuilend. Bij schaliegas fracking bijvoorbeeld grote lekken van het krachtige broeikasgas methaan komen steeds voor. Dit werd de afgelopen jaren steeds meer benadrukt als een belangrijke factor in de opwarming van de aarde. De negatieve impact van INEOS Project One reikt verder dan de haven van Antwerpen.′′ Schaliegaswinning heeft al veel sociale en ecologische gevolgen in Argentinië en de VS, waar gemeenschappen worden verstoord en natuurgebieden worden vernietigd. We willen hier geen fabriek die mensenrechten schendt in andere delen van de wereld.

Ineos will fall 02

Burgerlijke ongehoorzaamheid

Eerdere acties en wedstrijden werden niet gehoord door onze politici. Daarom herwinnen de activisten nu hun stem in dit debat, door deze actie van burgerlijke ongehoorzaamheid. ′′Politici laten zich manipuleren door de lobby van de kunststof en chemische industrie", staat stevig. ′′Ze vragen burgers altijd om minder te vliegen of minder plastic te gebruiken. Dit zijn waardevolle inspanningen, maar als de overheid de fossiele industrie blijft steunen en het mogelijk maakt dat er meer plastic wordt geproduceerd, verandert er weinig." De activisten zijn vastbesloten om geruime tijd op het terrein te blijven. Er zijn al talrijke tenten opgezet; er hangt een vrolijke maar vastberaden sfeer.

Er zijn verschillende maatregelen genomen om infecties van Covid te voorkomen. Bijvoorbeeld elke activist draagt een desinfecterende gel, draagt een masker, en de activisten opereren in kleine affiniteitsgroepen. Ook voorzorgsmaatregelen zijn genomen aangezien het terrein in de haven ligt. ′′We hebben gasmeters en de activisten zijn uitgebreid geïnformeerd over gevaren en veiligheidsmaatregelen ter plaatse. Ook de politie hebben wij hierover geïnformeerd."


Campagne op lange termijn

De campagne maakt deel uit van een gestaag groeiend burgerlijk protest - gestart in het voorjaar van 2019 - en een campagne op lange termijn getiteld ′′Ineos Will Fall". Een multidisciplinaire coalitie van groepen uit het klimaat en sociale beweging onderneemt actie om vrij te komen ons van de wurggreep van de vervuilende fossiele industrie, die de mensenrechten over de hele wereld schendt. INEOS Project One heeft geen plaats in de haven van Antwerpen. Want iedereen heeft recht op een gezonde natuurlijke omgeving, een veilig klimaat en kwaliteitsvolle banen.

Bron: persbericht Ineos Will Fall, www.ineoswillfall.be