Het verhaal achter het ontruimde vluchtelingenkamp PIKPA op Lesbos

Eco & Fair is trouw verdeelpunt van de tassen van Lesbos Solidarity. Het is een atelier waar vluchtelingen die aankomen op het eiland tassen en zakken maken van overschotten van reddingsvesten en stofoverschotten. Het huidige klimaat is niet gunstig voor dit project. Sinds de start van onze import uit Griekenland in 2015 steunen we PIKPA vluchtelingenkamp. Het is een kamp in zelfbeheer van vluchtelingen en vrijwilligers. PIKPA en Lesbos Solidarity zijn verbonden met elkaar in dezelfde werking.

Sinds de uitzetting van de inwoners van PIKPA eind oktober 2020, stonden ook de arbeiders en vrijwilligers van Lesbos Solidarity voor veel moeilijke uitdagingen. Efi Latsoudi, medewerkster van Lesbos Solidarity, vertelt over de talloze vergaderingen waar ze de dringende behoeften van de mensen die uitgezet werden bespraken. ‘Maar ook voor andere vluchtelingen, asielzoekers en de lokale bevolking op Lesbos probeerden we een vangnet te zijn. We reageerden op de beste manier waarop onze organisatie kon reageren, op basis van onze ervaring en collectieve vaardigheden.’ Lesbos Solidarity bouwde zichzelf terug op vanuit de basis en herstructureerde de vele actieve projecten om hen op de meest optimale manier aan te passen aan de huidige situatie. Zo ontstonden de verschillende projecten Mosaik Support Center, Safe Passage Bags, Humade Crafts Workshop en de nieuwe Asklipios MHPSS-teams. Ze werken actief samen om te volharden in de strijd op Lesbos temidden van een pandemie, illegale push-backs en een kamp met meer dan 7.000 mensen waarvan hun leven blootgesteld is aan extreme weersomstandigheden.  
 
Het leeghalen van PIKPA na de evacuatie in herfst 2020 was moeilijk. Het was moeilijk om de kleine houten huisjes te ontmantelen waar duizenden mensen een toevluchtsoord en veiligheid hadden gevonden, het was ook moeilijk om te zien hoe dat kleine bos dat ooit gevuld was met kinderstemmen nu wordt bewaakt door de politie. Lesvos Solidarity schonk de ISO-boxen die in PIKPA werden gebruikt als kantoren aan het plaatselijke ziekenhuis en aan het gezondheidscentrum van Mytilene. PIKPA huurde een groot magazijn om de resterende apparatuur en donaties op te slaan. Zo is een nieuw systeem voor kledingdistributie om de mensen in het nieuwe kamp te bereiken. Het PIKPA-bouwteam heeft wederom fantastisch werk geleverd door het Asklipiosgebouw op te knappen om klaar te zijn om vluchtelingen op te ontvangen door Mental Health & Psychosocial Support Network-team.