Studiedag Politisering van/in het sociaal werk

Add to Calender 2018-10-11 07:30:00 2018-10-11 07:30:00 Studiedag Politisering van/in het sociaal werk | Climaxi Op donderdag 11 oktober organiseert Artevelde Hogeschool een studiedag rond politisering van/in het sociaal werk. Onze collega Filip is één van de gastsprekers.

Met deze studiedag gaat de hogeschool dieper in op onze stelling dat alle sociaal werkers een ‘beleidsgerichte rol’ hebben. Nadenken over deze rol brengt ons immers onvermijdelijk bij de vraag naar de politieke opdracht van sociaal werk praktijken, en meer fundamenteel naar de vraag wat ‘politiek’ en ‘aan politiek doen’ dan wel mag betekenen voor sociaal werkers. https://climaxi.be/agenda/studiedag-politisering-vanin-het-sociaal-werk
Campus Sint-Annaplein, Sint-Annaplein 31 9000 Gent Climaxi no-reply@xio.be Europe/Brussels public

Op donderdag 11 oktober organiseert Artevelde Hogeschool een studiedag rond politisering van/in het sociaal werk. Onze collega Filip is één van de gastsprekers.

Vandaag is er nogal wat discussie over die politieke opdracht van het sociaal werk.  De langdurige crisis van de welvaartsstaat wordt nog verscherpt door bezuinigingen en fiscale soberheid. Sociaalwerkpraktijken staan onder druk van tendensen naar neoliberalisering waarbij de garantie op  sociale rechten in een welvaartsstaat verschuift naar de verantwoordelijkheid van het individu en zijn omgeving. Die ontwikkelingen worden kritisch bevraagd vanuit een hernieuwde aandacht voor ‘structureel’ of ‘radicaal’ sociaal werk.

Met deze studiedag komen we tussen in dit debat: wat kan ‘aan politiek doen’ en politisering voor sociaalwerkpraktijken vandaag betekenen? We begrijpen politisering in het sociaal werk als een praxis die ‘de gevestigde orde’ op concrete punten bevraagt en verstoort vanuit het besef dat elke bestaande maatschappelijke orde telkens opnieuw zorgt voor vormen van ongelijkheid en uitsluiting. Sociaalwerkpraktijken staan immers vaak op plaatsen waar dit tekort in de feiten aan het licht komt.  Sociaal werkers brengen allerlei voorzieningen in onze welvaartsstaat vaak letterlijk naar de mensen maar zien tegelijk heel goed hoe mensen buiten de marges van die welvaartsstaat vallen. Die ambigue positie kan ertoe leiden dat de bestaande orde in onze samenleving in vraag wordt gesteld, door initiatieven van burgers en/of door sociaal werkers.

In een eerste luik gaan we algemeen in op fundamentele benaderingen van politisering en hun betekenis voor het sociaal werk. Dit is het voormiddagprogramma.

In een tweede luik analyseren we in keuzesessies concrete processen van politisering in en van het sociaal werk. Met politisering van het sociaal werk verwijzen we naar dynamieken ‘van onderuit’ naar bestaande organisaties in het sociaal werk: mensen en grassrootsorganisaties stellen de bestaande orde, en dus vaak ook bestaande praktijken van sociaal werk in vraag. Politisering in het sociaal werk verwijst naar dynamieken vanuit praktijken van sociaal werk naar ‘de bestaande orde’: soms bevragen en verstoren praktijken van sociaal werk zelf ook de bestaande orde.

Programma

09.15u: Onthaal met koffie
09.30u: Welkom en situering in de opleiding (Mark Paquêt)
09.45u: De politiserende opdracht van het sociaal werk in het postpolitieke tijdperk (Raf Debaene)
11.00u: Koffiepauze
11.15u: Politisering van/in/door het sociaal werk (Bart Van Bouchaute)
12.30u: Lunch
13.30u: Keuzesessies

15.00u: Koffiepauzes
15.30u: Keuzesessies (herneming)
17.00u: Einde

Interesse? Schrijf dan snel in, want er is maar plaats voor 40 deelnemers.
Deelnemen kost €20, in deze prijs zit de volledige studiedag, inclusief lunch.

Voor meer informatie en inschrijvingen: https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/bijscholingen-en-studiedagen/studiedag-politisering-vanin-het-sociaal-werk

 

Sint-Anna