Claim the Climate

Add to Calender 2018-12-02 11:00:00 2018-12-02 11:00:00 Claim the Climate | Climaxi Op 2/12 betogen duizenden mensen in Brussel om een aantal klimaateisen kracht bij te
zetten. Uiteraard doen wij daar graag aan mee. Kom dus allemaal met ons mee betogen! https://climaxi.be/agenda/claim-climate
Jubelpark Brussel Climaxi no-reply@xio.be Europe/Brussels public
Claim the climate

Beste vrienden,
Op 2/12 betogen duizenden mensen in Brussel om een aantal klimaateisen kracht bij te
zetten. Het mag allemaal wat sneller gaan. Wetenschappers komen steeds weer met
alarmerende berichten. Zelf voelen we dat er iets loos gaat met het weer. De overheid
maakt plannen om dijken te verstevigen of ruimte te geven aan water.
Daartegenover staat een redelijk flauw preventiebeleid. Toen Climaxi drie jaar geleden
aan de bevolking vroeg wat nu de grootste prioriteiten waren, kwamen daar 1024
voorstellen uit. Die gingen hoofdzakelijk rond beter openbaar vervoer,
energiebesparing, andere energievormen ontwikkelen dan de fossiele, korte keten
stimuleren in de landbouw enz.
Wij koppelden daar ook een sociaal bewustzijn aan: de trein moet ook goedkoper
kunnen voor heel wat mensen, de boeren en vissers moeten een eerlijke prijs verdienen,
er moet geïnvesteerd worden in publieke diensten…
Zoveel jaar later is er weinig te merken van een mogelijke verandering. Men maakt
plannen bij de vleet en ze worden allemaal in min of meerdere mate uitgevoerd, maar
we raken er niet. Zelfs de doelstelling van Parijs, waar men maatregelen uitwerkte om
de temperatuurstijging te proberen beperken tot 1,5° …of 2° lijkt voor veel landen niet
haalbaar. Ook België speelt niet direct een geëngageerde rol. Verder rijst de vraag hoe
grote internationale spelers met een gewijzigd beleid (Trump in de VS, Bolsenaro in
Brazilië…) hun positie gaan bepalen.
BETOGING
Daarom wordt er dus betoogd in Brussel op 2 december. Uiteraard doen wij daar graag
aan mee. De manifestatie start om 12 uur aan het Noordstation te Brussel en gaat naar
het Jubelpark. Daar wordt een feestje gebouwd tot ongeveer 18 uur. Wie meegaat kan
zich registreren op de interactieve kaart van http://www.claimtheclimate.be
Op de betoging zelf deelt Climaxi postkaarten uit waarop te zien is hoe Vlaanderen er uit
ziet bij een stijging van de temperatuur en de erbij horende overstromingen. Op onze
website vind je vanaf de laatste week van november een aantal artikels die de
klimaattop moeten duiden.
Promotiemateriaal van de betoging kan je gratis bestellen via filip@climaxi.be