Burgerprotest start petitie om groene gordel rond Leuven te beschermen

Add to Calender 2020-11-14 14:00:00 2020-11-14 14:00:00 Burgerprotest start petitie om groene gordel rond Leuven te beschermen | Climaxi https://climaxi.be/agenda/burgerprotest-start-petitie-om-groene-gordel-rond-leuven-te-beschermen Eco-Cultuurcentrum Parkveld, Veldlaan, 3001 Heverlee Climaxi no-reply@xio.be Europe/Brussels public

Burgerprotest start petitie om groene gordel rond Leuven te beschermen.
Gaan de Leuvenaars Parkveld uit handen geven?

Gooi de roep om meer bossen, de unieke kans voor stadslandbouw, de betonneer-plannen van een groen waterwingebied en de onbezonnen verkoop van OCMW-gronden in een mixer en je krijgt een cocktail die Parkveld heet.
 

Een Parkveld parel

Voor wie Leuven bezoekt is de historische site Abdij van Park een mooie plek om te ontdekken. De site werd ondertussen verregaand gerestaureerd en onder andere door de grote vijvers errond een aangenaam wandelparcours. Wie de omgeving verder verkent komt terecht op deze parel, het Parkveld, 34 ha groot. Een lappendeken van landbouwgrond, een jong berken- en ouder acaciabos, een majestueuze beukenlaan, ingesloten tussen de schaatsbaan van Haasrode en het militair domein te Heverlee.

Parkveld is een oase met corridor- en stapsteenfunctie en vormt zo een essentiële schakel in de groene gordel ten zuidoosten van Leuven. Deze strekt zich uit over de Hagelandse heuvels via de Abdij van Vlierbeek, de Molenbeekvallei, de Abdij van Park en het Sint-Albertuscollege tot het oefenterrein van de militaire site, de velden van het Heilig Hartinstituut Heverlee en de zusters van de Jacht en loopt verder uit in Heverleebos en Meerdaalwoud.

Daarenboven is Parkveld een belangrijk waterwingebied voor het Leuvense drinkwater. Strategisch onmisbaar voor de Leuvenaar die, nu nog, de luxe heeft dat er grondwater uit de kraan stroomt in plaats van gereinigd oppervlaktewater.

Kostbare open ruimte is dit, met een ideaal gelegen landbouwgebied voor de ontwikkeling van korte keten landbouw.

Het huidige plan voor dit groene beloftevolle Parkveld-gebied: betonneren en volbouwen!

Onbegrijpelijk nu het nieuwe progressieve Leuvense stadsbestuur de ambitieuze doelstelling “Leuven 2030 klimaatneutraal” naar voren schuift, en het ene hitte na het andere droogte record smelt voor de zon.
Onbegrijpelijk, nu de Vlaamse overheid start met een bosuitbreidingsplan. Onbegrijpelijk, als tijdens de lockdown de roep om meer groen steeds luider klinkt. 
 

Een Gordiaanse knoop

Een initiatiefnemer van deze bouwplannen is Extensa Group nv, een projectontwikkelaar die onder de financiële holding Ackermans & van Haaren opereert en die stelselmatig Parkveld-gronden opgekocht heeft (onder andere van het Leuvense OCMW). Dit is ook de ontwikkelaar van de Brusselse Tour & Taxis site, die resulteerde in appartementen die het budget van Jan Modaal ver overstijgen (DS 3/10/20).

Een andere initiatiefnemer is Interleuven. De huidige akkers, waarop nog vier boeren bedrijvig zijn, zijn eigendom van het Leuvense OCMW en Interleuven. Maar ook hier is de druk uitgeoefend door deze intercommunale voelbaar om het industriepark Haasrode uit te breiden. En als kers op de taart is er een schaatsbaan op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden.

Een Gordiaanse knoop ligt op de tafel van het huidige Leuvense stadsbestuur. Voor de verschillende actoren is de inzet hoog. Zal het stadsbestuur toegeven aan de druk om de industriezone uit te breiden? Of behouden ze dit landbouwgebied?

Voor het bos zit de bottleneck in het bijna 50-jaar oude gewestplan, ooit opgesteld om hooguit 10 jaar mee te gaan, door vele opvulregels uitgehold, en nooit met de bedoeling om ons er een halve eeuw aan vast te klampen (DS 15/10/20). Een gewestplan dat dringend aan herziening toe is, maar daar is politieke moed en visie voor nodig.
Sommige lokale besturen roepen nu al een halt toe aan de verdere inname van de openbare ruimte. In Nederland bijvoorbeeld trekt men bouwvergunningen in als het ruimtelijke beleid er om vraagt.

Creatieve eigentijdse oplossingen zouden hier een verschil kunnen maken: grondenruil of terugkoop behoort tot de mogelijkheden, zeker nu er op verschillende beleidsniveaus fondsen worden vrijgemaakt.

Online petitie “Parkveld blijft natuurlijk”.
Voorlopig groeien de bomen rustig verder op Parkveld en krijgt het regenwater alle kans om de grond in te sijpelen. De geesten rijpen … met enig voortschrijdend inzicht, maar de tijd tikt.
Actiegroep ‘Parkveld blijft’ werd reeds meer dan twintig jaar geleden geboren. Meerdere actiegroepen bevechten ondertussen al deze ‘volbouwplannen’, zowel juridisch, politiek, activistisch, als ludiek. Buren en sympathisanten startten de samentuin ‘De Gulle Akker’. De actiegroep ‘Fiesta Partigiani’, in samenwerking met vzw Climaxi, stampte jaarlijks een driedaagse zomerse happening uit de grond om de problematiek rond Parkveld verder onder de aandacht te brengen.
Symbolisch werd de site omgedoopt tot Eco-Cultuurcentrum Parkveld.

De lockdown stopt dit alles bruusk.
Acties ter plaatse zijn een halt toegeroepen. Burgerprotest moet ook hier zich opnieuw uitvinden. Volgende stap is een petitie met als enige eis ‘Parkveld blijft ... natuurlijk!’. Bij deze een warme oproep om de kersverse online petitie te ondertekenen. Gedragen door de vele partners in dit verhaal en gericht aan alle betrokken beleidsniveaus. Red mee dit waardevolle stukje groen in Leuven. En koester deze groene ontmoetingsplaats voor jong en oud, mens en dier.

Voor meer info: contactpersoon Patrick Weckhuyzen 0473 41 08 20

Petitie: www.change.org/ParkveldBlijftNatuurlijk

Alle info op www.parkveld.org

Partigiani Leuven