Wij staken: Climaxi-kantoor blijft dicht op 10 oktober

acod

Op dinsdag 10 oktober vindt onder de leuze 'Make openbare diensten great again' de zogenaamde re-actiedag van de ACOD plaats. Climaxi steunt deze actiedag en op 10 oktober staken de drie werknemers van onze VZW mee. Openbare diensten vormen de fundamenten van ons sociaal model en moeten alle mensen, los van hoeveel centen er op hun rekening staan, toegang bieden tot elementaire rechten en diensten. Tegelijkertijd is het duidelijk dat een regering die fors bespaart op de NMBS en De Lijn en anderzijds de fiscale aftrek voor bedrijfswagens quasi ongemoeid laat, geen bondgenoot is in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Kort samengevat steunen we de re-actiedag van ACOD om drie redenen:

  1. Als sociale beweging vinden we dat de strijd tegen het asociale beleid van de rechtse regeringen terug in een hogere versnelling mag gebracht worden. In het najaar van 2014 kenden we een hete herfst, met de start van Hard Boven Hart en meerdere syndicale actiedagen. Maar sinds begin 2015 lijkt die protesttrein stilgevallen. Het beleid is er nochtans niet minder erg op geworden. Dit weekend hoorden we nog dat deze regering de handdoek in de ring gooit, als het gaat om het optrekken van  de laagste uitkeringen tot boven de Europese armoededrempel. En dat terwijl zowat alle facturen, van energie tot gezondheidszorg, de lucht in zijn geschoten en er vlot 15 miljard euro wordt gevonden voor de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen. Deze regering voert een hardvochtig beleid en toont bovendien geen enkele bereidheid tot dialoog met het middenveld. In die zin verwelkomen we de actiedag van ACOD en hopen we dat deze actiedag mee een rol kan spelen in het nieuw leven inblazen van het verzet tegen de huidige regeringen.
     
  2. Climaxi ijvert voor sociale oplossingen voor het klimaatprobleem. Zonder een sociale aanpak, zal je nooit voldoende draagvlak vinden voor de noodzakelijke overgang naar een koolstofarme samenleving. Een klimaatbeleid enkel op maat van de middenklasse en hogeropgeleiden, dat de armste mensen in de kou laat staan, zal nooit een daadkrachtig en efficiënt klimaatbeleid zijn. Iedereen moet recht hebben op een energiezuinige woning, een basispakket aan hernieuwbare energie, een goed functionerend openbaar vervoer... Vandaar dat we de doelstellingen van deze actiedag ten volle onderschrijven. De openbare diensten – onderwijs, openbaar vervoer, gezondheidszorg en noem maar op – vormen samen met de sociale zekerheid de fundamenten van ons sociaal model. Daar sol je niet mee.
     
  3. Als klimaatactivisten verzetten wij ons tegen een beleid dat tot 4 miljard euro bespaart op het openbaar vervoer (NMBS en De Lijn) en tegelijkertijd maar een heel klein beetje raakt aan de fiscale aftrek voor bedrijfswagens, de gesubsidieerde files zeg maar.  Afgelopen zomer hoorden we ministers uit de federale regering nog pleiten voor een gedeeltelijke privatisering van de NMBS. Voorbeelden uit het buitenland tonen nochtans glashelder aan dat de dienstverlening dan naar beneden gaat, terwijl de tarieven de hoogte inschieten. In de klimaatbeweging wordt al eens verwezen naar deelsystemen en commons als alternatief voor privaat bezit en vrijhandel. In zekere zin vormen de openbare diensten net robuuste voorbeelden van deelsystemen en gemeenschappelijk bezit. Ook onze planeet heeft dus baat bij goede en sterke openbare diensten. Indien we de energierevolutie die nodig is, willen doorvoeren, zullen we allicht ook de productie en distributie van energie terug in handen moeten geven van de gemeenschap. Het zijn immers de grote commerciële energieconcerns, die hun honger naar fossiele brandstoffen maar niet onder controle krijgen. Voor Climaxi is een staking voor sterke openbare diensten dus ook een staking voor de planeet.