Griekenland: Consumenten BIOS-COOP

bioscoop 1

Thessaloniki-Sinds de economische crisis en de discussie met Europaontstond bij de Grieken een revival van de sociale cooperatieven. Bios-coop is er één van. Bios-coop ziet er uit als een gewone superette, maar het is veel meer dan dat. Bioscoop is een non-profit consumenten coöperatieve met meer dan vierhonderd leden. Climaxi bezocht de coop tijdens de solidariteitsreis naar Griekenland.

Het idee van deze superette is in 2012 gegroeid uit de straatprotesten, naar aanleiding van de besparingspolitiek van de trojka en de Griekse regering. Onder het motto ‘food in our hands’ verzamelden ze enthousiastelingen die nadachten over een socio-economisch alternatief. Twee jaar later opende de winkel. Die ziet er totaal anders uit dan vb. de Oxfam-Wereldwinkels in België of de Eco&Fair van Climaxi. Bios-coop verkoopt alles wat een gewoon gezin nodig heeft: verse groenten, kaas, kuisproducten, koekjes, charcuterie… Het grootste deel van die producten haalt de organisatie uit de eigen regio (ong. In een straal van 25 kilometer rond de stad.). Zestig tot zeventig procent komt uit Noord-Griekenland. Die worden aangevuld met klassieke producten. In de discussie die momenteel op internationaal vlak gang maakt tussen voorstanders van een sterk of breed profiel kiest Bios-coop voor het laatste. Giorgios Gogides“We proberen er voor te zorgen dat de mensen niet meer naar de supermarkt hoeven te gaan. Onze winkel staat immers niet alleen open voor onze eigen coöperanten, maar voor iedereen.”

De leden hebben via een tiental werkgroepen inspraak rond de producten die worden aangekocht. Ze controleren bijvoorbeeld de kwaliteit ervan. Iedereen die zich in de visie van de coöperatie kan vinden, mag aansluiten. Op de Algemene Vergadering is een derde tot de helft van de leden aanwezig. Daar worden ook de grote financiële opties genomen. Sociale economie en directe democratie zijn de kern van de werking.  Dit is echter geen vanzelfsprekendheid: het blijft zoeken naar het evenwicht tussen efficiëntie en democratie in deze collectieve manier van werken.

Bios-coop probeert zowel de producenten als de klanten een goede prijs te geven. Anna“Wij geven de producent méér dan de prijzen die hij in de supermarkt krijgt én zitten ongeveer rond hetzelfde niveau als zij voor de consumenten. We stellen zes mensen te werk die de winkel openhouden maar de rest van het werk, zoals administratie, boekhouding, onderhoud en co gebeurt door vrijwilligers. Daardoor kunnen we de prijzen grotendeels goedkoop houden.” 

De winkel geeft ook steun aan vluchtelingen en mensen die het moeilijk hebben en speelt een rol in de buurtactiviteiten. 

Pia Santens-Arthur Follebout

bioscoop 2