De bossen(kaart) van Schauvliege

bossenkaart

Eind maart maakte Joke Schauvliegebekend dat ze een kaart aan het ontwerpen was om 12.000 hectare zonevreemde bossen te beschermen. Bossen die niet als bos ingekleurd staan op het gewestplan. De SP.amaakte deze morgen bekend niet akkoord te gaan met dit ontwerp. Climaxi publiceert de inmiddels van de overheidswebsite verdwenen kaart en vraagt om opmerkingen.

De problematiek van de zonevreemde bossen werd begin deze eeuw grotendeels in de aandacht gebracht door de mensen van het Lappersfortbos in Brugge. Zij probeerden, via acties en bewustmaking (van betogen over juridische acties tot en met een aantal bosbezettingen), een waardevol bos te redden dat ingekleurd was als industrieterrein. Luc Vanneste"Na vijftien jaar actie ging een kwart van het bos verloren ( 3,2 ha ), maar werd het overblijvende deel ( 13 ha ) aangekocht en volledig beschermd met de groene kleur. Tijdens een bezoek met de bosbeweging van Brugge aan de kabinetten van Schauvliege en Muyters werd een Vlaams plan voor de zonevreemde bossen beloofd."

Toen Joke Schauvlieghe aankondigde een plan te maken voor de bescherming van 12.000 hectare soortgelijke bossen, was de milieubeweging aanvankelijk positief ingesteld. Na een lange martelgang kwam men uiteindelijk tot het voorgestelde plan.

Deze morgen luidde Bruno Tobback (SP.a) evenwel de noodklok: “Op het laatste moment zijn 700 hectare opnieuw van de kaart verdwenen. Dienstbetoon heeft de bovenhand gekregen op  natuurbescherming. Kijk maar naar het lijstje: het Ferrarisbos in Wilrijk, eigendom van Essers, wordt niet beschermd. De bossen rond het golfterrein van Kapellen en in de villawijken van Keerbergen evenmin. Door private belangen te laten doorwegen op natuurbehoud, is meer dan 700 hectare waardevol bos van de kaart geschrapt.”

Volgens Schauvliege heeft dat er niets mee te maken en blijft zij de eerste minister die een dergelijke stap zet: “Er zijn alleen een aantal stukken van de kaart gehaald die al een andersluidende beslissing kenden.”

Climaxi waardeert de stap in de goede richting maar stelt toch ook vast dat een aantal belangrijke stukken die eerst bescherming gingen genieten van de kaart verdwenen: Ferrarisbos van Essers in Wilrijk, grote delen van de gebieden rond het golfterrein ten oosten van Kapellen (Mastenbos), Knokke: zo goed als alles ten oosten van de stadskern, Poperinge: bos ten noorden van St-Jan-Ter-Biezen, bossen in en rond de villawijken in Bonheiden-Keerbergen, belangrijke delen van de ‘Boeretang’ ten zuiden van RetieOmbergen, ten oosten van Melle: bos langsheen Schelde, bos tussen Lede en Aalst, tussen Hille en Ruddervoorde, ten westen van Westmalle en in Dilsen-Stokkem.

Climaxi en Friends of The Earth waren een aantal jaren geleden betrokken bij de acties rond het Ferrarisbos in Wilrijk.

Volgens Erik Grietens van de Bond Beter Leefmilieu zit er nog een addertje onder het gras: "Het decreet voor de bescherming van zonevreemde bossen is zo geschreven, dat er tijdens het openbaar onderzoek enkel voorstellen kunnen ingediend worden om bossen van de lijst te schrappen. Je kan dus geen bezwaar indienen met de vraag om bijkomende bossen te beschermen. De kans is dus heel groot dat er nog bijkomende bossen van de lijst zullen geschrapt worden na het openbaar onderzoek."

Climaxi analyseerde de kaart en stelde vast dat die 12.000 hectare zeker te relativeren valt: het gaat grotendeels om extra stukjes van kleine bossen, die vroeger van de kaart gevallen zijn, kleine uitbreidingen na beplantingen enz. Ondertussen werd de kaart die op het internet te vinden was er (allicht) door het kabinet van Schauvliege opnieuw afgehaald. Wij visten ze via een gunstige wind opnieuw op. U kan het bestand 'waardevolbos.kmz' vinden op onze downloadpagina onder de rubriek 'actiemateriaal'. Je kan het openen met Google Earth. De rood omlijnde of gearceerde gebieden worden erkend als bos. Binnen zestig dagen start er een openbaar onderzoek rond deze kwestie. Wij nemen graag uw opmerkingen mee. Je kan ons bereiken via onze contactpagina.

Filip De Bodt