Antwerpen

haven antwerpen

Climaxi Antwerpen werd enkele jaren geleden opgestart. Tot hiertoe hebben we ons vooral bezig gehouden met de kwestie 'kernenergie en fossiele brandstoffen' versus 'hernieuwbare energie in en buiten het Antwerpse havengebied’.

We werken hiervoor nauw samen met groepen als het lokale Ecokot en Greenpeace Antwerpen, zeker als het over de kerncentrale van Doel gaat en het zoeken naar alternatieven daarvoor. We staken zo veel energie in het organiseren van enkele betogingen in de Antwerpse binnenstad. Daarnaast schakelden we ons in een solidariteitseconomie door mee Griekse producten van coöperatieven te verkopen, organiseerden we een hele reeks infoavonden in het Ecokot (over vredeskwesties, soja, activisme en energie daarvoor, ...), stonden we met infostandjes op publieke activiteiten, etcetera.

We willen hier nu verder op bouwen, gaan proberen onze groep groter te maken en onderzoeken volop welke nieuwe onderwerpen we kunnen aansnijden. Wat leeft er in Antwerpen en wat kunnen wij daartoe bijdragen? Van onzinnige bomenkap tot de mobiliteitsknopen, van de overbodigheid van een zichzelf uitbreidende luchthaven in Deurne tot de grootste petrochemische cluster van Europa in het havengebied... In Antwerpen zijn er meer dan genoeg sociale en ecologische tekorten terug te vinden om onze tanden in te zetten.

Ecokot verhuisde naar een ander stadsdeel, verder verwijderd van het centrum van Antwerpen. Het bevindt zich nu op de grens van het district Deurne en Borgherhout. Vermits we regelmatig samenwerken met Ecokot noopt dit ook Climaxi tot creativiteit en het uitdenken van nieuwe pistes. Rond de ecologische kwestie lijkt er in Deurne vooral wat te bewegen rond de luchthaven en in kringen van de Transitiebeweging. In het multiculturele Borgerhout leeft er van alles en nog wat, veel wat progressief en sociaal cultureel is. We zetten met Climaxi Antwerpen veel in op het sociaal en ecologisch netwerken, en zoeken momenteel uit hoe dat op constructieve wijze verder te zetten. Met veel zijn we niet voorlopig, dus we kunnen extra krachten goed gebruiken!

Contact

Arthur.follebaut@gmail.com

Katrin.vdt@gmail.com

There are currently no upcoming events.