Verkeersplan 'Gezellig Geraardsbergen'

Bumperen beu? Dan ben je niet de enige. Het overgrote deel van de Geraardsbergenaars geeft immers duidelijk aan genoeg te hebben van het ‘peloton-rijden’ in de hoofdstraat en op de markt. Helemaal in lijn met de talloze burgerbewegingen die overal in Vlaanderen het licht zien en een frisse blik werpen op het beleid in hun stad of gemeente, steekt ook een groep Geraardsbergenaars de handen uit de mouwen voor een ander verkeersbeleid boordevol voordelen voor de stad en haar inwoners – mét behoud van de bereikbaarheid voor de automobilist!
 

Van ‘peloton-rijden’ naar ‘flaneerstraten’


Aalst, Zottegem, Oudenaarde... In de ruime regio groeiden de autovrije winkelstraten en pleinen in geen tijd uit tot ‘flaneerstraten’. Ze staan voor 100% genieten: van veilig kuieren langs de winkeletalages tot in alle rust genieten op een van de vele en grotere terrasjes. Alleen Geraardsbergen hinkt achterop door niet te kiezen voor meer leefbaarheid in de stad. Nochtans kan dit met enkele eenvoudige ingrepen, zonder verlies aan bereikbaarheid. Het voorstel is eenvoudig: maak het Kunstplein – aan de Grotestraat ter hoogte van de Kunstacademie – en een deel van de Brugstraat-Vredestraat-Markt verkeersvrij tussen 10u en 18u (uiteraard met uitzondering voor de hulpdiensten en bussen van De Lijn).

‘Meer leefbaarheid in de stad voor de Geraardsbergenaars mét eenzelfde bereikbaarheid voor de auto. Benieuwd wel politieke partij dit burgervoorstel als eerste onderschrijft!’

Onlangs wezen tellingen uit dat alleen al aan het Kunstplein meer dan 200 auto’s per uur langskomen. Wagens die overigens hoofdzakelijk behoren tot het ‘doorgaand verkeer’; ze hebben geen bestemming in de buurt zoals een winkel of een horecazaak. Zo wordt het centrum één grote sluipweg voor wie van de ene naar de andere kant van de stad wil rijden. Aangezien er voldoende alternatieven zijn voor dergelijk doorgaand verkeer – denk maar aan de Zonnebloem-Guilleminlaan – is de meerwaarde van deze passage door het stadscentrum nul.

Sterker nog: het doorgaand verkeer in het stadscentrum heeft ontelbare nadelen zoals bijkomende verkeershinder voor wie wél in het centrum moet zijn én een gevaarlijker verkeerssituatie met beduidend meer risico op ongevallen voor de andere weggebruikers (zoals de schoolgaande jeugd). En dan laten we de luchtvervuiling en het niet aflatende lawaai voor wie in de stad leeft of voor wie rustig van een terrasje zou willen genieten, nog buiten beschouwing.
 


Het voorstel: flaneerstraten voor voetgangers en fietsers

Een eerste flaneerstraat bevindt zich in de Grotestraat, het zognoemde Kunstplein: een autovrije straat zou hier eindelijk kunnen zorgen voor een verkeersveilige omgeving voor de Kunstacademie. Het zorgt bovendien voor een oase van rust, met meer ruimte voor terrassen van de naburige koffiesalons. Het autoverkeer van en naar het station blijft verzekerd via parallelle straten.

Een tweede voorstel voor flaneerstraat is de Brugstraat vanaf de hoek met de Molenstraat tot op het eerste deel van de Markt (zowel naar de kerk toe als naar het Oude Stadhuis toe). Dit stuk autovrije straat zou zorgen voor ruime terrassen op het Marktplein waar je in alle rust kan genieten. De Markt vervult opnieuw zijn rol van aantrekkelijk, historisch plein maar blijft eenvoudig te bereiken via de ruime, gratis parking op de Vesten.
Buizemontstraat en Molenstraat blijven onveranderd bereikbaar voor auto’s.
 

Dit vinden de Geraardsbergenaars van het voorstel...

Het even eenvoudige als efficiënte voorstel, waarvoor overigens geen grote infrastructurele werken uitgevoerd moeten worden, werd op kaart uitgetekend en voorzien van degelijk onderbouwde argumentatie. Het burgerinitiatief trok de straat op met het voorstel om reacties te sprokkelen bij de Geraardsbergenaars. Veel genoteerde uitspraken als 'Dit moest al lang zo zijn', 'Die autoluwe zones mogen veel groter zijn', 'Eindelijk, want ons beleid doet helemaal niets!' voorspellen alleen maar het beste voor een groot, maatschappelijk draagvlak.

En wat met de horecazaken op de markt? Wel, het mag misschien verbazen maar vrijwel iedereen is gewonnen voor het idee. ‘Ons marktplein zal veel mooier zijn’, ‘Zonder auto’s die af en aan rijden naast de terrassen, zullen onze klanten veel aangenamer zijn’, ‘Er is een shopping shuttlebus en genoeg parkeerplaats op de Vesten’, ‘Dan kunnen we eindelijk veilig de straat oversteken naar de terrassen op het marktplein’... Het zijn maar enkele van de uitspraken van de horeca-uitbaters die duidelijk aantonen dat ook zij zich scharen achter een veiliger en aangenamer stadscentrum.

En wat nu?

De komende maanden brengen de initiatiefnemers het burgervoorstel onder de aandacht van beleid, media én natuurlijk de Geraardsbergenaars. Ze trekken de stad in om handtekeningen te verzamelen voor een gezelliger Geraardsbergen. Na de zomer organiseren ze een stadsvriendelijk evenement waarop de handtekeningen overgemaakt worden aan het stadsbestuur. Meer info daarover volgt dus nog.

Het stratenplan kan je hier in detail inkijken:
https://issuu.com/wimschrever/docs/mobiliteitsplan_stadscentrum_gberge

Een voorstel van het burgerinitiatief ‘Gezellig Geraardsbergen’ en Fietscampagne ‘Cycling the City’, de fietscampagne die al 8 jaar vrijwillig en onafhankelijk werkt aan een duurzame mobiliteit in en rond Geraardsbergen. Het voorstel wordt ondersteund door Climaxi vzw. Fietscampagne 'Cycling the City' is een compagnon van Netwerk Duurzame Mobiliteit.

Tom Batselier

Wim Schrever 
 

verkeersplanssrgb