Oosterzele: verbreding N42 zonder omleiding

De gemeenteraad van Oosterzele gaf deze week ‘groen licht’ voor de verbreding van de N42 op zijn rondgebied. Dat gebeurt nu in eigen bedding in plaats van via een omleiding. De administratie zegt dat er geen geld is en houdt rekening met de betonstop. In Herzele wordt nog altijd voor een omleiding gekozen. 

De N42 is ook in Oosterzele al lang een discussiepunt. Net als op andere plaatsen willen krachten Z.O.-Vlaanderen doorklieven met een nieuwe (f)autostrade die het verkeer naar Noord-Frankrijk wil afleiden van de dicht slibbende E19. De verbreding van de weg staat er al een aantal jaren op de agenda en verdween af en toe weer, naar gelang de politieke meerderheid die de gemeente regeerde. 

De Administratie Wegen en Verkeer organiseerde de laatste jaren infomarkten en wou  het dossier op een participatieve manier afwerken. De Administratie trok met de meest ambitieuze voorstellen naar de bevolking toe en deed menigeen de wenkbrauwen fronsen door o.m. voor te stellen om kruispunten te ondertunnelen (De Vos te Oombergen) of nieuwe tracés aan te leggen langs bijvoorbeeld de Reigerstraat.

Telkens werden die in de eigen studies onderuit gehaald. Zo kon men bijvoorbeeld in studies van adviesbureaus lezen dat de voorgestelde oplossingen niet gewenst waren omdat ze voor teveel verkeer op de E40 zouden zorgen.  Toch bleef men verder centen spenderen aan studies.

Wending.

Deze week kwam er plots een wending in het dossier. Administratie Wegen en Verkeer had een nieuwe studie laten maken door het ingenieursbureau Sweco, een dochter van Grontmij. Het is de zoveelste studie op rij. vzw Climaxi: “We hebben meer dan sterk de indruk dat de uitvoerders van de verschillende studies op voorhand de conclusies meegedeeld krijgen waar de studie moet toe leiden.” 

Op de mobiliteitscommissie en tijdens de gemeenteraad werd dus het plan goedgekeurd om de N42 te Oosterzele naar 2X2 rijstroken te brengen en dit op of naast zijn bestaande bedding. De bewoners langs de wijk Anker (Reigerstraat en co) zijn blij dat de weg verder af komt te liggen maar behouden heel wat vragen rond het project. Barbara Redant (GROEN) betwistte op de gemeenteraad van donderdag 12 december het ganse project: “De uitbreiding van de N-42 zal meer wagens lokken dan voorheen. Het is een vernietigend idee van miljoenen euro’s dat noch de files zal vermijden,noch duurzaamheid aanwakkert. Onze kinderen zullen lijden onder het fijn stof, de lawaaioverlast en de onveiligheid. Opnieuw kiest ons gemeentebestuur voor het duurste onafgewerkte idee.” Redant legde in elk geval klacht neer bij de Gouverneur omdat men dergelijke beslissing op basis van een onvolledig dossier neemt tijdens een periode van 'lopende zaken' in Oosterzele.

vzw Climaxi steunt het verzet van de bewoners en wil een visie over het ganse tracé. Die moet vertrekken van de noden van de bewoners in de omgeving en niet van de achterhaalde noden en de voortdurende uitbreiding van het wegtransport. Climaxi vindt ook dat de centen die daardoor bespaard worden geïnvesteerd moeten worden in beter openbaar vervoer.

Filip De Bodt

N42 in 2018 (Foto Wim Thienpont)