Climaxi in gesprek met Youth en Students for Climate Gent

Climaxi ondersteunt al van in het begin de jongerenprotesten en mobiliseerde ook actief voor de Global Strike for Future op 15 maart. Momenteel worden er alweer plannen gemaakt voor een volgende klimaatstaking net voor de verkiezingen op vrijdag 24 mei. Climaxi ging in gesprek met Yuni Mertens en Tine Devos van Students en Youth for Climate Gent. We vroegen ons af hoe de mobilisaties verlopen en wat de jongeren hopen voor de toekomst. 

Wat vonden jullie van Global strike for the future?
Tine (Youth for Climate Gent): De opkomst in Gent was redelijk groot en daar ben ik zeker tevreden mee. Maar ik had meer verwacht. Gezien de grote hoeveelheid studenten kon de opkomst nog groter geweest zijn. Als we alle middelbare scholen zouden meekrijgen zou dat ook fantastisch zijn. Ik ben niet ontgoocheld maar probeer toch nog altijd méér mensen op straat te krijgen. 

Yuni (Students for Climate Gent): Het is super gestart. 8000 werknemers of arbeiders in Brussel die meestaken voor het klimaat, is zeker al een overwinning. Over de hele wereld hebben mensen gestaakt voor hetzelfde doel. Zowel in België als wereldwijd werd er een heel duidelijk signaal gegeven. 

Hoe verloopt de mobilisatie voor de wekelijkse stakingen, in Gent en/of Brussel? 
Tine
: We moeten altijd eerst wachten op goedkeuring van de politie en daardoor hebben we vaak maar weinig tijd om te mobiliseren. Het is dus altijd een beetje afwachten wat het resultaat zal zijn! 

Yuni: Wij mobiliseren vooral bij studenten. Het verloopt allemaal iets trager dan verwacht. We hebben te weinig tijd gestoken in het overtuigen van studenten van het probleem en het belang van actievoeren. We denken er nu over na om een stap terug te zetten en de studenten zo te overtuigen om mee te gaan in het verhaal. 
Naar de verkiezingen toe denken we er bijvoorbeeld aan om debatten te organiseren waarin alle partijen hun standpunten en klimaatplannen kunnen voorleggen. Er zijn natuurlijk ook veel mensen die beseffen dat er een probleem is, maar niet snel de moeite zullen doen om op straat te komen.


Wat zijn jullie plannen voor komende weken (of maanden)?
Tine
: We hebben na 15 maart een weekje rust genomen. We waren hier lang aan bezig en hadden even ademruimte nodig. Nu gaan we terug aanvragen indienen voor de volgende acties. We zijn nu aan het denken om zitstakingen te organiseren, telkens voor een andere instantie. Het was goed om met de klimaatmarsen de druk op te voeren en aan te tonen dat we blijven doorzetten. Toch willen we eens iets nieuws waarmee we terug de aandacht kunnen trekken. De klimaatmarsen beginnen te ‘gewoon’ te worden.

Yuni: In Gent plannen we nu vooral de staking van 24 mei. We denken ook na over alternatieve acties zoals bijvoorbeeld een fietstocht langs een fictieve zeelijn als het 3 graden warmer zou worden. Hiervoor zijn we in gesprek met Youth For Climate om dit samen te realiseren. We hebben nog andere plannen om klimaatconcerten te organiseren om de studenten mee te krijgen. De marsen blijven wél een symbolische actie die we zeker belangrijk vinden. We denken er ook over na hoe we de werkende mensen nog meer kunnen meekrijgen.

Hoe belangrijk vinden jullie dat andere mensen/ organisaties jullie acties ondersteunen en versterken?
Tine
: Ik vind dit heel belangrijk. Als wij alleen zouden blijven, zou deze beweging direct uitdoven. De steun van andere organisaties toont aan dat het belangrijk is en dat we gelijk hebben dat er iets moet gebeuren. Ik vind dat dit in Gent goed zit. We krijgen veel steun van verschillende organisaties.

Yuni: Het is super belangrijk dat we onze krachten bundelen. Er is teveel versnippering binnen de klimaatbeweging. Ook al zijn we het niet eens over alle details, we moeten wel samenwerken want globaal willen we wel hetzelfde doel bereiken. Youth en Students for Climate zijn jongeren die niet veel budget of mogelijkheden hebben. Daarom is het ook belangrijk dat we steun krijgen van andere organisaties.  

Wat kunnen ze doen om jullie te versterken?
Yuni
: Ze kunnen zelf mobiliseren binnen hun kringen, bijvoorbeeld bij de werknemers. 
Logistieke steun is natuurlijk ook altijd welkom, in de vorm van posters printen, micro’s en geluidsapparaat aanbieden, podia opstellen voor na de klimaatmarsen,…
Morele steun is ook zeker een grote hulp, een proficiat van ‘ouderen’ kan al veel doen.
Organisaties zoals 11.11.11, Climaxi,… die ons positieve feedback geven, zijn voor een grote steun.
 

Students for Climate Gent
Youth for Climate Gent